21 november 2017

Kiwa Inspecta är ny ramavtalsleverantör åt Sinfra

Från och med den 15 november är Kiwa Inspecta ny ramavtalsleverantör åt Sinfra, som gör upphandlingar inom fjärrvärme, el och vattenförsörjning. Detta innebär att Sinfras 180 medlemsföretag nu får tillgång till Kiwa Inspectas tjänster via ett gemensamt avtal. – Det kan i många fall underlätta för bolag som inte själva vill genomföra en egen LUF-upphandling av tjänsterna, säger Mikael Kuokkanen på Kiwa Inspecta.

Sinfra har gjort en ny LUF-upphandling av materialprovning och besiktning, där Kiwa Inspecta blev ett av tre besiktningsorgan som valdes som leverantörer. Avtalet omfattar inspektionstjänster som bland annat ackrediterad tredjepartsbesiktning, tillverkningskontroll och energideklarationer, samt tjänster inom oförstörande provning.

 – Som leverantör åt Sinfra hoppas vi kunna fortsätta bidra till ökad säkerhet och drifttillgänglighet för Sveriges kraft- och energibolag, säger Mikael Kuokkanen, säljchef inom Energi & Kraft på Kiwa Inspecta.

– Under de kommande åren ser vi en starkt ökad utveckling inom integrerade tjänster för att maximera livslängd och tillgänglighet och minimera totala livscykelkostnader. Där kommer Kiwa Inspecta vara en drivande kraft med vår fortsatta tjänsteutveckling inom bland annat besiktning och provning. Tack vare avtalet med Sinfra kan exempelvis mindre medlemsföretag, som inte har stora resurser för egen utveckling, ta del av våra lösningar.

För att bli leverantör åt Sinfra var Kiwa Inspecta, liksom de övriga besiktningsorganen, tvungna att uppfylla högt ställda krav, berättar Christer Sjödell, affärsområdeschef för upphandling på Sinfra.

– Vi trycker väldigt hårt på hållbarheten hos våra leverantörer, det är en av de starkaste parametrar vi kollar på. Det handlar inte bara om miljömässig hållbarhet, utan även CSR-frågor, arbetsmiljön på företaget och att man arbetar med underleverantörer som följer lagar och regler. Vi ställer också krav på tillgänglighet, att man kan serva våra medlemmar över hela Sverige.

Ramavtalen gäller från och med 2017-11-15 och två år framåt med möjlighet till förlängning ett plus ett år.