10 april 2022

Kiwa har utsetts till ett Karriärföretag 2022

Sedan 2011 presenterar Karriärföretagen varje år Sveriges mest attraktiva arbetsgivare där de utvalda får titulera sig som ett Karriärföretag. I processen finns det ca 1000 företag i starten och sedan trattas det ned till 200 i en första gallring. I sista steget utser en jury ett antal Karriärföretag för året. 

Motiveringen lyder:
Kiwa visar på stor passion och engagemang för att skapa bästa möjliga arbetsplats. Det bjuds på en trygg och familjär företagskultur där varje medarbetare kan känna sig uppskattad. Det är tydligt att Kiwa tror på att växa tillsammans och skapar därmed förutsättningarna för sina medarbetare att kunna påverka.

Syftet med Karriärföretagen är att vägleda Sveriges studenter och Young Professionals till en bra start på karriären och hitta sin nästa arbetsgivare samt belöna ett framgångsrikt Employer Branding arbete.

Det finns ett antal grundkriterier som måste uppfyllas för att ett företag ska kunna utses till ett Karriärföretag.

  • Minst 250 anställda och/eller en omsättning över 250 miljoner kronor
  • HR-chef ska finns i organisationen
  • Ha ett löpande rekryteringsarbete
  • Arbetsgivare som inte lever upp till samtliga grundkriterier men som har utmärkt sig med sitt Employer Branding arbete under det senaste året kan även bli utvalda

Efter att samtliga grundkriterier är uppfyllda granskar Karriärföretagens expertpanel, som består av specialister inom HR, karriärrådgivning och marknadsföring, företagets karriärsidor, närvaro och kvalitet i sociala medier, aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma samt attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar. De 200 företag som tilldelas högst poäng går vidare. I sista steget utser en jury ett hundratal Karriärföretag för året.

- Vi på Kiwa är givetvis mycket tacksamma och oerhört stolta över att ha utsetts till ett Karriärföretag 2022. Vi har jobbat mycket med att profilera oss i sociala media för att visa vilka möjligheter som finns på Kiwa och vad vi kan erbjuda. Vi jobbar även mycket med ledarskapet, att mäta och agera på input från medarbetare i vår eMPS (medarbetarnöjdhet), att följa upp KEES, Kiwa-koncernens stora medarbetarundersökning, och vidta åtgärder på sådant som medarbetare upplever är förbättringsområden (t ex utbildningar i arbete på hög höjd och i slutna utrymmen) säger Linda Barrén Sundgren, HR-chef. ​

Läs mer om Karriärföretag 2022

För mer information kontakta Linda Barrén Sundgren, HR-chef, linda.barrensundgren@kiwa.com