22 juni 2021

Kiwa lanserar onlineutbildning inom grundläggande livsmedelshygien

Arbetar du i restaurangkök, inom skolmatsbespisningen eller hanterar du livsmedel inom en annan livsmedelsverksamhet? Då kan Kiwas livsmedelshygienkurs vara något för dig. Onlineutbildningen ger dig större förståelse för och rätt verktyg för att hantera livsmedelshygien på din arbetsplats.

Det är många faktorer som påverkar livsmedelshygien och genom att få en bättre helhetsbild kring risker och förutsättningar är det lättare för dig att bedriva ett förebyggande arbete. Eftersom kursen erbjuds som onlineutbildning bestämmer du själv din studietakt. Kursen innehåller, utöver teoretisk genomgång, också övningar som gör det lättare för dig att föra över dina nya kunskaper i praktiken. Efter avslutad kurs och godkänt prov får du ett diplom som bevis på att du nu kan hantera hygienen kring livsmedel korrekt.

Kursen hålls av en av Kiwas erfarna livsmedelsrevisorer.
- Under utbildningen kommer vi att gå igenom olika faror som kan uppstå vid hantering av livsmedel. Vi kommer också att beröra vilka krav som finns från myndigheter och hur lagstiftningen ser ut för dig som arbetar med livsmedel, säger utbildaren Johan Mether.

Efter avslutad kurs kommer du vara säkrare på hur du ska hantera livsmedel och en större förståelse för livsmedelshygien.

Eftersom kursen är online och på distans kan du själv välja när du vill gå den. Den tar 2-3 timmar att genomföra. Läs mer om kursen och boka här.