19 juni 2023

Kiwa och Hudson Cybertec går samman i utbildningsprogram för cybersäkerhet

Utbildningar i cybersäkerhet

Med start i sommar kommer besiktnings-, provnings- och certifieringsspecialisten Kiwa och cybersäkerhetsexperten Hudson Cybertec att samarbeta för att erbjuda globala utbildningsprogram om cybersäkerhet för Operational Technology (OT). Hudson Cybertec har varit en del av Kiwa Group sedan förra året och de båda företagen kompletterar varandra på ett utmärkt sätt när det gäller säkerhets- och certifieringstjänster. Nu intensifieras deras samarbete inom utbildningsområdet.

Utbildningen fokuserar på cybersäkerhet för operativ teknik, som bland annat finns inom industri, infrastruktur samt energi- och allmännyttiga företag. Enligt Marcel Jutte, verkställande direktör på Hudson Cybertec, är denna typ av organisationer i allt högre grad måltavlor för cyberkriminella. "OT-system styr och övervakar den infrastruktur som är nödvändig för ett företags primära processer. Det innebär att en säkerhetsincident kan leda till driftstörningar, skadat rykte, ekonomiska förluster men även farliga situationer för människor och miljö.

Säkerhetsstrategi

För att minska cyberriskerna och i väntan på nya EU-direktiv, som NIS2 från oktober 2024 och senare Lagen om cybersäkerhet (Cyber Resilience Act), är det viktigt att skydda OT-miljön mot cyberattacker och skadlig kod. Marcel Jutte förklarar: "Detta kan uppnås genom en robust säkerhetsstrategi, inklusive åtkomstkontroller, nätverkssegmentering, patchhantering och hotövervakning. Ett effektivt cybersäkerhetsprogram säkerställer OT-systemens integritet, optimala tillgänglighet och sekretess, och garanterar därmed driftskontinuitet för organisationen.

Experter inom området

I över tio år har Hudson Cybertec hjälpt organisationer över hela världen att säkra sina OT-system. Marcel Jutte fortsätter: "Vi är internationellt erkända som experter på området. En av de vägledande principerna är standardserien IEC 62443, som är särskilt utformad för att säkerställa OT-cybersäkerhet med en strukturerad metod för att utveckla och implementera cybersäkerhetsåtgärder, särskilt i industriella miljöer. IEC 62443 används av ett brett spektrum av offentliga och privata organisationer, inklusive aktörer för våt och torr infrastruktur, industri- och byggnadskontrollsystem, tillverkare och systemintegratörer.

Utbildning i IEC 62443

Enligt Marcel Jutte är välutbildade personer avgörande för en robust OT-säkerhetsstrategi. "Att delta i IEC 62443-utbildning hjälper organisationer att förstå de bästa metoderna för cybersäkerhet inom OT-området. Detta är avgörande för att utforma, implementera och underhålla säkerhetslösningar som uppfyller standarden. Dessutom visar organisationer som utbildar och certifierar sina anställda enligt IEC 62443 för sina kunder och intressenter att de tar cybersäkerhet på allvar och är fast beslutna att skydda sin OT mot hot.

Gemensamma krafter

Kiwa har kontor i över fyrtio länder och blir alltmer en erkänd global aktör inom cybersäkerhet. År 2022 utsågs Kiwa av IECEE att utföra certifieringar som en del av IEC 62443-standardserien. Kiwa var redan delvis ackrediterat, men ackrediteringen har nu utökats till att omfatta fler delar av standarden. För att kvalificera sig för denna standard genomgick Kiwa IECEE:s revisioner för Certification Body Testing Laboratory (CBTL) och National Certification Body (NCB). Kiwa är inte bara

verksamt inom OT-miljöer utan även som en välkänd aktör på den internationella cyberarenan när det gäller smart konsumentelektronik (IoT) och IT-ledningssystem (ISO 27001).

Globala utbildningsställen

I flera år har Hudson Cybertec framgångsrikt tillhandahållit "öppen registrering" och företagsinterna utbildningsprogram om IEC 62443, både i Nederländerna och i andra länder. Marcel Jutte avslutar: "Tack vare detta samarbete har vi tillsammans med Kiwa från och med den 1 juli allt vi behöver för att hjälpa våra deltagare, var de än befinner sig. Våra utbildningsplatser i Nederländerna kommer att utökas med anläggningar i Apeldoorn och Woerden och utanför Nederländerna har vi för närvarande utbildningar i Tyskland, Sverige, Finland och Norge. Det säger sig självt att fler länder kommer att följa efter.”

Internationella prov

För att visa sina kunskaper kan deltagarna genomgå prov. En viktig nyhet är att proven nu kan avläggas utanför Nederländerna, vilket ger examensbeviset internationellt erkännande. Proven administreras av det globalt verksamma examinationsorganet IBEX. Tom Huiskamp, enhetschef på IBEX, är entusiastisk över samarbetet: "Vi erbjuder möjligheten att genomföra internationella prov och är mycket glada över detta partnerskap. Cybersäkerhet är avgörande för många sektorer i vårt samhälle och vi är glada över att kunna bedöma kandidaternas kunskaper och färdigheter.”

Omfattande utbildningspaket för cybersäkerhet

Jeroen den Otter, enhetschef på Kiwa Training & Development, är också nöjd med att Hudson Cybertec och Kiwa samarbetar intensivt kring utbildningsprogram och examinationer relaterade till OT-cybersäkerhet. "Det är ett fantastiskt tillskott till vårt utbildningsutbud, som inte bara innehåller utbildningsprogram för operativ teknik utan även kurser om ISO 27001 och specialiserade utbildningsprogram för informationssäkerhet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi utökar kontinuerligt vårt utbildningsutbud inom cybersäkerhetsområdet.”

Mer information om IEC 62443

För mer information om IEC 62443-utbildningen, besök Hudson Cybertecs webbplats. Om du vill veta mer om Kiwas cybersäkerhetstjänster kan du besöka temasidan om cybersäkerhet på vår nederländska webbplats (informationen presenteras på engelska).