23 september 2021

Kiwa stolt partner till Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränsers styrelseordförande Jan Byfors och Kiwas VD Erik Landgren.

Kiwa har med stolthet och engagemang gått in som partner till Ingenjörer utan gränser.
- För oss på Kiwa är säkerhet och hållbarhet oerhört viktigt, därför är jag extra stolt att vi nu inte bara bidrar ekonomiskt till Ingenjörer utan gränsers viktiga arbete utan att vi också kommer att bidra med vår kompetens i viktiga projekt, säger Erik Landgren VD på Kiwa.

Kiwa har länge bidragit ekonomiskt till det viktiga arbetet som Ingenjörer utan gränser gör. Nu tar vi steget längre och blir partners där vi också kommer att bidra med vår kunskap och vår mankraft.
- Målsättningen är att Kiwas medarbetare kommer att delta aktivt i Ingenjörer utan gränsers globala arbete och arbeta som volontärer i internationella projekt, säger Erik Landgren.

Som partner kan Kiwa bidra med allt från provning och teknisk konsultation till inspektioner. De projekt som Ingenjörer utan gränser genomför världen över går ofta hand i hand med vad Kiwas medarbetare utför på en daglig basis.
- Vi ser vårt samarbete som en perfekt matchning av våra gemensamma ambitioner att göra världen med hållbar och att kunna förmedla vår kunskap och expertis till människor som behöver den som mest, säger Erik Landgren.

Om Ingenjörer utan gränser
Ingenjörer utan gränser (Engineers Without Borders Sweden) använder sig av ingenjörskompetens för att bidra till en mer hållbar och jämlik framtid i linje med de globala utvecklingsmålen. Organisationen arbetar både i Sverige och internationellt. Internationellt fokuserar Ingenjörer utan gränser främst på att säkerställa att människor i de samhällen där organisationen arbetar har sina grundläggande behov täckta, exempelvis genom att främja användningen av hållbara och säkra byggmetoder och genom att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet samt elektricitet. Ingenjörer utan gränsers arbete inom Sverige fokuserar på att förmedla kunskap om ingenjörsyrket till unga, att stötta nyanlända personer genom att hjälpa dem att navigera den svenska arbetsmarknaden samt att diskutera och reflektera över ingenjörens roll i den globala utvecklingen.

Kiwas sociala ansvar
Det inledda samarbetet med Ingenjörer utan gränser är en del av Kiwas satsning för att ta ytterligare ett steg framåt i sitt hållbarhetsarbete. Socialt ansvar och hållbarhet har länge varit en av grundstenarna i Kiwas strategi och just nu pågår arbetet mot målet att hela den svenska organisationen ska bli certifierade enligt internationell CSR-standard för nivå 3 i The CSR Performance Ladder.

 

Besök gärna Ingenjörer utan gränser på sociala medier:

Linkedin

Facebook

Instagram