25 november 2021

Kiwas bidrag i vätgasrevolutionen

Visste du lösningen för att uppnå koldioxidfri energianvändning stavas vätgas? Nu ska vi inte tro att hela lösningen ligger i en utvecklad vätgasanvändning. Men den kan bidra enormt till utsläppsfria transporter, ökad flexibilitet i elnätet och renare industriprocesser. Kiwa vill vara med och driva fram utvecklingen med ökad användning av vätgas.

Kiwa har gedigen erfarenhet inom säkerhet i industriella processer och energisystem. Dessutom har vi bred kunskap om relaterad utrustning. Det gör att vi har en unik expertis för vätgasområdet. Vi har ett internationellt nätverk av specialister för teknisk rådgivning, testlabb, provning, inspektion och certifiering av lösningar för vätgassamhället.

För att uppfylla de mål som fastställts i EU:s strategi till 2050, då vi ska nå netto noll koldioxidutsläpp, är en av de viktigaste utmaningarna och möjligheterna övergång till ökad användning av vätgas som energibärare. Vätgasen behöver produceras med metoder som ger mycket låga livscykelutsläpp av CO2 och alternativen är: elektrolys med el från vind, sol, och vatten (kallas Green H2, förnybara källor) eller med el från kärnenergi (kallas Pink H2, ändligt bränsle). Ytterligare en teknik är omvandling från fossila källor tillsammans med Carbon Capture Storage, CCS (kallas Blue H2, ändligt bränsle).
– Kiwa kan stötta verksamheter inom området genom en rad tjänster. Vi kan till exempel gå igenom process- och säkerhetssystem. Vi har expertis som kan stötta med teknisk rådgivning och certifiering av ångreformerings- och elektrolys-anläggningar. Vi kan också analysera design avseende hållfasthet och utmattning för drift i vätgasmiljö, utföra tillverkningskontroller och oförstörande provning. Sedan mer än 10 år har vårt testlabb utfört tester med upp till 1000 bar vätgas i omfattning för bilindustrin. Vidare kan vi certifiera koldioxidavtryck enligt GHG-protokollet, säger Giulia Botta, internationell affärsutvecklare på Kiwa.

Kiwa har som koncern arbetat aktivt för vätgasrevolutionen i flera år. Exempelvis har vi genomfört studier på gasnät i Storbritannien och Nederländerna för att avgöra vilka anpassningar som är nödvändiga för att distribuera vätgas i det befintliga gasnätet. Behov finns av anpassade gasmätare och nya centralvärmepannor eller hybridvärmepumpar
– Dessutom krävs vidareutbildning för installatörer så att de kan hantera vätgasapparater. Vi skulle också behöva tillsätta luktämnen till gasen. Vätgas är av sin natur luktfri, och de tillsatta ämnena behövs för att upptäcka läckor, beskriver Giulia Botta.

Tobias Bolinder, senior specialist på Kiwa fortsätter:
– Utveckling av standarder och materialforskning pågår men mycket arbete återstår. För att säkerställa att komponenterna inte påverkas negativt av vätgas långsiktigt krävs analyser och tester avseende detta.

För att lära dig mer om våra tjänster för vätgastillämpningar kan du läsa mer här eller kontakta Mikael Kuokkanen, strategisk säljare på Kiwa: +46  706 87 43 27, mikael.kuokkanen@kiwa.com.