16 april 2021

Kiwas Client Engineer-tjänster ger säkrare resultat i komplexa projekt

Kiwa Client Engineer

I tillverkningsprojekt och andra komplexa projekt förekommer det ofta flera olika leverantörer av tjänster och utrustning. Det är viktigt att beställaren har en korrekt helhetsbild om projektets status. Kiwas Client Engineer-tjänster ger företag kundnära stöd i allt ifrån upphandling till att värdera att leverantörerna levererar enligt plan.

Begreppet Client Engineer innebär att Kiwas konsulter jobbar nära kunden som ett stöd för att ett projekt ska nå sitt mål. Tjänsterna används ofta i större investeringsprojekt med många leverantörer, till exempel inom processindustrin, tillverkningsindustrin eller i infrastrukturprojekt.

– I komplexa projekt kan beställaren behöva stöd med upphandling samt att bevaka och värdera att kritiska leverantörer levererar enligt plan, säger Mikael Lorentzon, enhetschef på Kiwa.

Konsulterna kan också agera som teknikstöd i olika problemställningar.

– Det är viktigt att rätt tekniska beslut tas längs vägen, då det är ofta är kostsamt att backa tidigare beslut i en tillverkningsprocess. En typisk roll kan vara att tolka vilka krav som gäller för en komponent som ska levereras till Sverige. Att granska och inspektera infrastruktur under uppförande kan vara ett annat område. Våra kunder ska förvalta komponenterna och konstruktionerna som anläggningsägare under många år framöver och vill undvika framtida problem.

Arbetssättet ger en riskreducering för beställaren, som också får hjälp i att säkerställa att slutresultatet blir så bra som möjligt.  

– Vi kliver in och blir kundens representant i projektet. Vi bevakar leveranser och kravställer mot andra leverantörer, säger Mikael Lorentzon.

Client Engineer kan omfatta flera av Kiwas tekniska konsulttjänster. Några exempel är:

  • Project Evaluation, Feasibility and Planning reviews
  • Audits of suppliers
  • Advisory Service - Welding
  • Risk analysis
  • Monitoring of Construction progress
  • Monitoring of equipment and material compliance with specifications
  • Engineering design and planning reviews
  • Operational and Maintenance Review