26 november 2018

Klimatsmarta bränslen och säkerhet på Processindustridagarna

Processindustridagarna

Hur går det till när man startar en ny kemisk processanläggning från scratch, vad har elektrobränslen för potential och hur undviker man olyckor inom processindustrin? Det var några ämnen som besökarna fick veta mer om under Processindustridagarna.

Alicia Rosén som jobbar på Sunpine har åkt ända från Piteå för att vara med på årets upplaga av Processindustridagarna.
– De här dagarna är nästan som om de vore planerade just för mig. Här kan man få svar på de frågor och funderingar man har, både under seminarierna och genom att prata med de företag som ställer ut. Det blir som en snabb och effektiv miniutbildning, vilket känns helt fantastiskt sade Alicia Rosén, som har en utbildning som kemiingenjör från Iran i grunden.
Jobbet på Sunpine, där hon började i februari i år, är hennes första inom industrin sedan hon kom till Sverige. Bland arbetsuppgifterna på produktionsavdelningen ingår bland annat klassning av företagets anläggningar enligt AFS 2017:3 och att hantera arbetsmiljöavvikelser.
– Vi är ju ett ganska ungt företag, så förutom kunskapsinhämtning är det väldigt bra för oss att kunna nätverka och skapa nya kontakter här, sade hon.

Årets seminarier inleddes med en kort presentation av Magnus Brattberg, Kiwa Inspectas regionchef för processäkerhet i södra Sverige som passade på att skoja till det lite.
– En del av er känner mig nog som Magnus Aronsson, men precis som Kiwa har jag bytt både ägare och namn så ibland kan det fortfarande bli lite namnförvirring. I övrigt kommer vi bland annat att prata en hel del om AFS 2017:3 som vi levt med i ett år nu – en del längre – och om projekt som drabbats av skador och haverier.

Utmaningar med ny kemisk processanläggning

Första talaren Bengt-Olof Lindgren, en av grundarna till nya kemiska processanläggningsföretaget Designed Chemistry, hade oturen att råka ut för en punktering precis innan han skulle ge sig av till Göteborg.
– Verkstaden sade att de inte hade den typen av däck och att det inte skulle gå, men till slut löste det sig ändå. Och det har varit vår erfarenhet i samband med att vi startade upp vår verksamhet också. Det är mycket som inte verkar gå, men som går i alla fall, påpekade han.

En av de stora utmaningarna vid uppstarten av Designed Chemistry, som sysslar med skräddarsydda polymerkatalysatorer, har varit att de är ensamma på den svenska marknaden. Eftersom det inte har funnits några standarder att utgå ifrån har de många gånger var tvungna att uppfinna hjulet själva. Till en början var det heller inte helt enkelt att ragga kapital eftersom kunskapen på området är så låg att många investerare inte vågade satsa när det inte fanns någon att fråga.
– När vi väl kom igång gällde det också att hantera att vi behövde långtidskontrakt för att kunna satsa, medan kunderna bara ville ha kortare avtal för att testa. En annan utmaning gällde att hantera alla myndighetskrav, miljötillstånd, farligt gods-krav, tryckkärlsdirektiv och liknande. Men där har vi tagit mycket hjälp – det gäller att inse att det inte går att kunna allting själv utan att i stället satsa på bra partnerskap, sade Bengt-Olof Lindgren.

Säkerhetsrutinerna viktiga för att slippa olyckor

Att olyckor inom processindustrin kan få en väldigt ödesdiger utgång om man släpper på säkerhetsrutinerna vittnade Anders Jansson på Atoma Extended om.
– Jag har utrett över 300 olyckor och det som varit gemensamt är att det vid varje olycksfall varit brister i minst 15 barriärer, påpekade han.
Under sin föreläsning redogjorde han för hur man kan arbeta metodiskt med säkerhetsfrågor för att minimera risken för allvarliga olyckor. I samband med det lyfte han tre exempel där det kunde gått riktigt illa, men där skadorna ändå kunde begränsas. Bland annat hann man ta bort en anfrätt skorsten i tid som annars riskerade att falla rakt ner över en förskola. I ett fjärde fall var bristerna så stora att det resulterade i att en person dog. Bakgrunden var ett tryckkärl som fylldes med fel ämne - och exploderade.
– Här handlade det om brister både när det gällde tekniken, instruktionerna och utförandet. Hade man rättat till 4-5 av de 20 barriärer där det brast hade den här personen levt idag, sade Anders Jansson.

Därefter hjälpte Kiwa Inspectas egna medarbetare Sanna Sandqvist, Jan Storesund och Jens Gunnars till med att räta ut frågetecknen kring AFS 2017:3, Användning och kontroll av trycksatta anordningar, som trädde i kraft i slutet på förra året – en föreläsning som uppskattades mycket av många av deltagarna.

Elektrobränslen en väg mot minskade koldioxidutsläpp

Nästa två föredrag handlade om ett annat hett område – elektrobränslen – som har stor potential att ersätta fossila bränslen om man använder förnybar el från till exempel vind eller sol vid framställningen. Nyttan med det är dessutom speciellt stor eftersom man då får möjlighet att lagra el från de källor där man inte har ett kontinuerligt flöde. Från Karl Hauptmeier på tyska företaget SunFire fick deltagarna veta mer om deras patenterade process som gör det möjligt att framställa elektrobränslen på ett mycket effektivt sätt.
– Vi är helt enkelt tvungna att öka den förnybara andelen bränsle. Bara två graders högre medeltemperatur på jorden kommer att innebära stora utmaningar i form av högre havsnivåer, korallrev som helt försvinner och stora strömmar klimatflyktingar. Där har elektrobränslen en viktig roll att spela. Om man tittar på koldioxidutsläppen kan man minska dem med så mycket som 85 procent jämfört med fossila bränslen, sade Karl Hauptmeier.

Även Chalmersforskaren Maria Grahn pratade elektrobränslen. I sina studier har hon bland annat undersökt om elektrobränslen kan vara ett smart alternativ ur kostnads- och miljösynpunkt.

– Om man tittar på hur mycket koldioxid vi har så finns det tillräckligt för att hela Sveriges transportsektor skulle kunna köras på elektrobränslen. Utmaningen är tillgången på el och hur vi kan bygga ut produktionen där i tillräcklig omfattning. Min slutsats är att det här inte är enda lösningen, men ett bra komplement till biodrivmedel, inte minst för att göra flyget och sjöfarten koldioxidneutrala.

Missnöje föder förändring

Besökarna bjöds också på en tänkvärd inspirationsföreläsning med ekonomen och före detta prästen Kelly Odell. Före detta präst är han eftersom han efter fyra års studier kom fram till att han inte var troende. På temat ”Konsten att klaga” berättade han om hur nöjdhet kan bli fienden till förbättringsarbete. Så om man vill få till stånd en förändring kan det faktiskt löna sig att vara lite missnöjd – samtidigt som man behöver vara öppen och inte för snabbt bestämma sig för något.
– Ett av de vanligaste misstagen är att vi själva tar ställning för tidigt eller tvingar andra att göra det. Om man säger så här, att nu har jag en liten förändring, vi ska femdubbla din lön, då kanske folk går med på det. Men annars behöver man låta dem smälta det först, sade Kelly Odell med ett leende.

Förutom seminarierna och trevlig kvällsunderhållning bjöds det också på mingel och speed dating i utställningen. En av utställarna var Sandvik, som visade och berättade om sin satsning på intelligenta rör – en ny patenterad lösning som innebär att man kan övervaka olika medier som passerar genom rören med hjälp av sensorer i rörväggarna. På det sättet får man mycket bättre möjlighet att förlänga underhållsintervall och upptäcka skador innan de orsakar stopp.

– I dagsläget finns inget liknande i hela världen. Produkten som heter Sentusys kommer att marknadsföras som tjänst snarare än produkt, vilket är ett nytt sätt för oss att arbeta, berättade Stefan Hvalgren, marknadschef för Sandvik Stainless Service.

Magnus Brattberg och Kiwa Inspectas utbildningschef Lennart Rankov kände sig nöjda med dagarna.
– Det som kännetecknar våra seminarier är att det blir en slags familjär stämning som man inte riktigt får på andra seminarier, sade Magnus Brattberg. Besökaren Christofer Ahlskog höll med.
– Jag åker alltid hit för här finns alla jag känner och vill träffa. För mig är det ännu viktigare än föreläsningarna, sade han.

Text: Sara Bergqvist