7 mars 2017

Många företag ligger efter med energikartläggningen

Kravet på svenska företag är att vara klara med sina energikartläggningar senast 31 mars 2017. Men i praktiken ligger många efter och Energimyndigheten är införstådda med denna problematik.
– Vi får många frågor från företag som sitter trängda över det här, säger Stefan Brunnberg, kundansvarig för Inspectas Energikartläggningstjänst.

Lagen om energikartläggning (EKL) klubbades 1 juni 2014, och bakgrunden är EU:s energieffektiviseringsdirektiv som syftar till att minska energianvändningen inom stora företag. Enligt myndigheten omfattas cirka 1 100 svenska företag. Sista datum för att registrera en energikartläggning hos myndigheten sattes till 31 mars 2017, men i praktiken kommer det räcka med att visa att en kartläggning inletts. Informationen om den nya lagen har i många fall inte nått ut, och kunskapen om vad den innebär är låg på många håll.

– Att göra själva kartläggningen tar lång tid, men företagen ska rapportera in en första sammanställning av energiförbrukningen samt en tidplan till sista mars, säger Stefan Brunnberg.

Formellt kan företag som inte följer direktiven hotas av vite. Lagstiftning om energideklaration gäller fortfarande och ska utföras vart tionde år, men ställer inga direkta krav på genomförande av åtgärder. Lagen om energikartläggningen säger att företagen som omfattas måste göra en ny kartläggning vart fjärde år, och då ska tidigare förbättringsåtgärder följas upp.

En investering som betalar sig

Lagen omfattar stora företag, men små och medelstora företag kan även söka bidrag från Energimyndigheten för att göra en kartläggning. I slutänden handlar det om att spara energi, men självklart också pengar för de som gör kartläggningen.

– Den detaljerade kartläggningen resulterar i konkreta förbättringsåtgärder. Det kan handla om enkla åtgärder som att optimera belysningen på ett kontor, värmeisolera en rörledning eller förbättra försörjningssystem till produktionsprocesser, säger Stefan Brunnberg.

Oftast innebär åtgärdsförslagen att företaget behöver göra en investering, och Inspecta räknar också på hur lång tid det tar innan investeringen betalat sig. I en kartläggning åt Ljungby Maskin visade sig en föreslagen åtgärd betala sig på ett år, medan andra skulle ta längre tid att räkna hem. 

– Vi tror på fortsatt stor efterfrågan för de här tjänsterna. Långt ifrån alla företag är färdiga, och vissa har inte ens kommit igång, säger Stefan Brunnberg.

Text: Andreas Andersson


Få hjälp av certifierade energikartläggare

Inspectas certifierade energikartläggare gör en noggrann kartläggning av energiåtgången i ditt företag. Vi hjälper dig ta fram kostnadseffektiva energiåtgärder för att minska användningen och öka energieffektiviteten. Det sammanställer vi i en rapport till Energimyndigheten.