12 december 2016

Minska risken för brand på julfesten

Varje timme utbryter en brand på någon arbetsplats i Sverige enligt Arbetsmiljöupplysningen. Under jultider lär det vara betydligt fler. Inspectas expert Per Enberg delar med sig av tips så att olyckan kan undvikas.

Jul innebär fest och mys med tända stearinljus på många arbetsplatser. God mat och trevligt umgänge, kanske alkohol, innebär att omdömet kring brandsäkerhet minskar, man slappnar av och är inte lika uppmärksam som man annars skulle vara. Många stänger också av sitt brandlarm när luciatåget går genom lokalerna.

- Mitt tips är att någon går med tåget med en brandsläckare och en brandfilt, säger Per Enberg, besiktningsingenjör på Inspecta.

När det är fest kan det hända att någon person inte hanterar alkoholen så bra och blir då extra utsatt i händelse av brand. Skulle det värsta hända och en brand bryter ut kan förloppet bli väldigt olika beroende på om fastighetsägaren sett om sitt brandlarm, sprinkleranläggning och sin utrymningsplan.

- En viktig sak att tänka på är att ha rätt ritning av lokalen. Det ingår i vår besiktning att kontrollera det, säger Per Enberg.

Har fastigheten byggts om och ritningen som räddningstjänsten har inte stämmer kan det få förödande effekt vid brand.

- Dyker det upp en vägg där det inte ska vara det enligt ritningen, måste brandmannen kanske lämna lokalen och eventuellt skadade kan inte räddas.

Besiktning ska göras varje år och Inspectas personal har tystnadsplikt mot andra än sin uppdragsgivare. Om avvikelser enligt reglerna upptäckts, klassas de enligt en skala från A till C där A innebär omedelbar åtgärd, B åtgärd inom tre månader och C inom ett år. Skulle Räddningstjänsten göra en besiktning och upptäcker att anläggningen inte är åtgärdad enligt protokollet, kan de stänga lokalen. Och uppstår en brand och försäkringsbolaget får upplysning om att det finns fel som inte åtgärdats kan ersättning för skador minska eller utebli.

En vanlig fråga som Per Enberg får är om fastigheten behöver besiktigas.

- När brandskyddsanordningar är installerade efter gällande regelverk, så finns besiktningskrav.

Det vanligaste är då att det finns ett anläggningsintyg som skrivs ut av installatören och som intygar att anläggningen är byggd efter gällande regler och de krav som kravställare, myndighet eller försäkringsbolag krävt vid byggnationen.

Text: Petra Lodén

 

Läs mer om besiktning av brandskyddsanordningar på Inspectas webbplats och om brandskydd på Brandskyddsföreningens webbplats