18 november 2019

Klimatsmart nybyggarglädje på Processindustridagarna

På Stenungsbaden på vackra Stenungsön gick Processindustri-dagarna av stapeln även detta år, nu i lyxigt nyfixade lokaler.

Precis som i världen utanför Stenungsbaden och för den delen industrin, var årets tema lite outtalat cirkularitet och hållbar utveckling. Optimismen och framtidstron var påtaglig. Klimatomställning av industrin handlar inte bara om uppoffringar, utan om nya marknader, innovationer och upptäckarlusta, tycktes de flesta vara överens om.

Ämnena var många och intresset stort. Förutom klimatsmarthet talades det bland annat om oljeraffinering på 1800-talet, cybersäkerhet och ombygge av en gammal klorfabrik. Besökarna fick också delta på den nu traditionella och mycket uppskattade speed-datingen, och fick på så vis möjlighet att möta såväl nya kunder som ansikten. Torsdagen avrundades dessutom för de riktigt modiga med ett dopp direkt i havet. Vattnet var ”något svalare” än den allmänna stämningen på Processindustridagarna i övrigt, var omdömet.

Tre föreläsare …

Kajsa Kairento – föreläsare från Vattenfall

Hur ska vi i den svenska industrin uppnå klimatmålen? Kajsa Kairento berättade inte bara om vad Vattenfall redan gör och erbjuder i form av fossilfria lösningar till privatpersoner och företag, utan även om revolutionerande lösningar på olika områden som faktiskt redan finns tillgängliga, om än inte alltid i handel. Som fossilfritt cement, biodiesel helt utan fossila utsläpp eller fossilfri stålutvinning med hjälp av vätgas. Hållbarhet, med hjälp av el, helt enkelt.

Många av de nytänkande industriella processer du beskriver kräver ju, som du även sa, enorma mängder el. Var ska all den hållbara elen komma ifrån?
– I Sverige har vi i stor utsträckning redan fossilfri el i vårt elnät. Vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Just vindkraften bygger vi också ut och den blir också mer och mer effektiv allt eftersom vi lär oss och utvecklar tekniken.

Solkraft då?
– Det byggs även nya solkraftparker hela tiden. Vindkraft och solkraft har ju lite olika profiler. Solpaneler producerar el dagtid och extra mycket om det är soligt väder, och vindkraftverk producerar el när det blåser. Det som är fint är ju att det har en tendens att blåsa lite mer vintertid, när det är kallt och vi behöver mer el.

Du säger att man inte bara ska se utmaningarna som ligger framför oss i klimatarbetet som problem, utan som framtida marknader. Hur menar du?
– Det talas mycket om vilka uppoffringar vi kommer behöva göra, men jag är övertygad om att om vi vill sluta orsaka negativa klimatförändringar så handlar det inte bara om vad vi måste sluta med, utan också om vad vi måste börja med.

Det är viktigt att vi som slutkonsumenter vågar ställa krav och efterfråga fossilfria och klimatsmarta lösningar och produkter. Jag tror också att det finns en grundläggande önskan både i samhället och på marknaden om att faktiskt bli klimatvänligare, om att kunna ställa om till fossilfria alternativ.

Tänk vad kul det vore om man om några år kunde köpa en lägenhet i ett hus tillverkad i klimatsmart betong? Samtidigt är det ju en enorm utmaning. Det krävs mod för att våga tillverka produkter det ännu inte finns en efterfrågan på, men även åt andra hållet – för att våga satsa på och efterfråga de produkter som ännu inte tillverkats. De företag som är modiga och vågar gå i framkant kommer att kunna nischa sig och skapa sin egen marknad.

Christina Hillforth

Christina Hillforth – föreläsare från Circhem

”Cirkulärt” har blivit lite av ett modeord, men vad innebär det egentligen? CirChem har fattat grejen. De arbetar med att samla in och återvinna kemiska restprodukter som annars skulle förbrännas. Genom återvinning av restprodukterna skapas istället nya rena och klimatneutrala råvaror som kan återföras till industrin. På så vis etableras cirkulära flöden som minimerar de miljö- och klimatfarliga avtrycken man tidigare tog för givna. Christina Hillforth talade om de kraftfulla insatser som krävs och om hur man kan se varje nytt kemiskt restavfall som en potentiell tillgång, snarare än ett problem att elda upp.

Det är tydligt att du brinner för klimatfrågor – föddes ditt miljöintresse ur arbetet med Circhem, eller tvärtom?
– Hönan eller ägget? Det är svårt att säga. Men det är omöjligt att bevittna stora volymer med ämnen som bränns upp utan att känna att de måste gå att använda på något vis, att det måste finnas ett bättre sätt. 

Känner du ett behov av att missionera i övriga processindustribranschen? 
– Man blir automatiskt passionerad av att arbeta med det här och till viss del missionerande, absolut, men samtidigt behövs det nästan inte. Vi blir helt självmant kontaktade av fler än vi själva hinner ringa upp. Intresset är redan väldigt stort. Det är en vinstaffär för alla och det är inte bara jag som inte vill se saker förfaras. 

Magnus Flyrin – föreläsare AON

På sätt och vis kan man säga att även Magnus Flyrin – som arbetar med cyberrisker på AON – talade om hållbarhet när han lyfte frågan om cyberhot och cyberkriminalitet och vilka skador dessa kan orsaka företag. I stor utsträckning står vi ekonomiskt och till viss del kunskapsmässigt oskyddade mot dessa idag och konsekvenserna är inte bara ekonomiska – även kunders integritet och säkerhet kan bli lidande. Attacker mot känsliga verksamheter som till exempel sjukhus kan i extremfall även äventyra liv. 

Men hur gör man för att skydda sig när de traditionella försäkringarna inte täcker t.ex. produktionsbortfall, som beror på annat än fysiska skador eller förluster? Cyberförsäkring, absolut, men allt börjar med informationssäkerhet, beredskap och utbildning av anställda, säger Magnus.

Hur mycket av ditt jobb går ut på att förklara för företag hur cyberskador kan slå mot ett företags verksamhet?
– Väldigt mycket, faktiskt! Man känner sig lite som en domedagsprofet när man hela tiden målar upp exponeringarna och vad som är oförsäkrat. Många är ju vana vid att oroa sig för till exempel bränder, men har svårare att föreställa sig just cyberattacker eller andra cyberrelaterade avbrott i verksamheten. Och då kan dessa ändå orsaka stora oförsäkrade ekonomiska skador eftersom de kan slå ut alla enheter i en verksamhet på en och samma gång, flera gånger per år. Det har blivit mer synligt nu, med de senaste årens stora cyberattacker och GDPR, så folk börjar inse allvaret och att ”det kan även hända oss”.

Det är lätt att säga att man ska försäkra sig, men hur vet man ens vilken exponering man har?
– Besiktiga IT-säkerheten och gör scenarioberäkningar för att få ett grepp om den potentiella ekonomiska skadan, det blir ofta en ögonbrynshöjare för ledningen. Många kunder tror att vi misstror deras interna kompetens när vi besiktigar deras IT-säkerhet eller för det på tal. ”Vi har en IT-avdelning och de har full koll.” Men även norska Hydro hade ju en IT-avdelning, och ett externt IT-säkerhetsföretag kopplat till sig, som jag är helt övertygad om visste vad de höll på med och ändå drabbades de av en enorm, kostsam attack.

Om man ska ta ett myrsteg för säkerheten på kontoret redan idag, vad är det då?
– Sluta klicka på länkar och öppna misstänksamma filer. Utveckla lite sund misstro. Skulle din kollega verkligen använda både ditt för- och efternamn i ett mail? Var misstänksam mot konstiga stavningar, konstiga formuleringar och länkar och dokument du inte känner igen. 

… tre utställare …

Michael Berndtsson och Anders Dahlsjö – utställare Ahlsells

Är ni veteraner här på Processindustridagarna?

– Det är nog femte, sjätte året vi är här. Vi tycker att Processindustridagarna är en trevlig helhetsupplevelse och en viktig chans för oss att umgås med och knyta djupare kontakter till våra kunder, men också träffa nya.

Marcus Kindberg – utställare BTR

Vad tar ni på BTR med er härifrån?
– Det är såklart möjligheten att träffa kollegor och kunder som är det viktiga. Det är det bästa med speed-datingen också, att man får en chans att hälsa även på dem man inte träffat innan eller arbetat med. Det är värdefullt att vara här! Men för mig personligen är det faktiskt mitt allra första år.

Peter Jansson – utställare Fagerberg

Vad är det för grunkor ni har här i montern?
– Vi arbetar med olika typer av ventiler och mätinstrument till industrin, kan man väldigt förenklat säga. Tänk att vi säljer saker till allt som har en skorsten!

Hur funkar Processindustridagarna för er?
– Kundkontakterna är ju det stora, både med nya och befintliga. Smart med speed-datingen när det går så fort att man inte hinner tråka ut nån! Men själv tycker jag också att föreläsningarna är väldigt intressanta och lärorika, man får med sig något nytt härifrån.

… och röster ur minglet

Michael Johansson – Uddevalla Kraft

Har du lärt dig något nytt de här dagarna?
– Den där föreläsningen om cybersäkerhet var ju otroligt intressant. Att hotet är så stort! Skrämmande.

Anna Wieslander

Anna Wieslander – Alfa Laval

Vad har gjort störst intryck på dig under Processindustridagarna?
– Jag tycker verkligen att Kiwa Inspecta har lyckats skapa en viktig mötesplats för branschen här. Det är så fint ordnat, speed-datingen var ju till exempel otroligt lyckad, ochKl bara en sån sak som den finurliga bordsplaceringen på middagen gjorde ju sitt till för att man skulle hamna bredvid nya människor och knyta nya kontakter.


Skribent: Kajsa Bergström Feiff
Fotograf: Ulrika Olsson