23 februari 2016

Nya ISO/DIS 45001 Arbetsmiljöledningssystem

Under flera år har en internationell kommitté arbetat med att utforma den nya standarden som kommer att ersätta OHSAS 18001. Den nya ISO 45001 kommer enligt arbetsplanen att träda i kraft någon gång vid årsskiftet 2016/17. ISO 45001 kommer att följa samma struktur som ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, vilket kommer att innebära många fördelar för det företag och organisationer som vill integrera sina ledningssystem till ett gemensamt verksamhetssystem. ISO 45001 förväntas utgöra ett stöd för verksamheter över hela vårt klot. Målsättningen är att säkerställa en arbetsmiljö där risken för olyckor och ohälsa minskar och därmed även minskade kostnader.

Vad kan vi på Kiwa hjälpa er med.

Kiwa kommer att stödja vår kunder genom införandeprocessen. Vi kan redan i dagsläget  hjälpa till med att genomföra Gap-analyser mellan ISO Dis versionen och OHSAS 18001. Vi kommer även att fortlöpande  informera de förändringar som införs efter hand de blir kända. Ta gärna kontakt med er Kiwa revisor eller med undertecknad direkt. Är  du inte tidigare kund hos oss så tveka inte utan ta kontakt så hjälper vi givetvis även er.