17 januari 2018

Nytt vattenprojekt i Kamerun med Ingenjörer utan gränser

Kiwa Inspecta har sedan 2015 stöttat Ingenjörer utan gränser, bland annat genom att sponsra ett vattenreningsprojekt i byn Tatum i Kamerun. Nu startar ett nytt projekt i samma område, denna gång med målet att skapa en mer stabil vattenförsörjning i området. Här presenterar projektgruppen i Uppsala det nya projektet Waccess:

Vattenreningsprojekt

Waccess, som står för Water Access, är ett internationellt projekt inom Ingenjörer utan gränser (IUG) i Uppsala. Syftet med projektet är att under sommaren 2018 implementera ett regnuppsamlingssystem på en skola i Kamerun.

Waccess är en fortsättning på tre tidigare projekt som genomförts på skolan i samarbete med organisationen Afoni Children of Hope Foundation (ACOHOF) som driver skolan och som har visat sig vara en mycket stabil och tillmötesgående samarbetspartner. 

Anledningen till varför vi driver det här projektet är att byn Tatum årligen drabbas av en intensiv torrperiod som får de lokala vattenkällorna att sina, vilket medför att såväl barn som vuxna går långa sträckor för att få tag i vatten som inte kan betraktas som säkert att dricka. Det finns således dels en problematik i den otillräckliga vattentillgången, och dels i den kvalité som rör de vattenrelaterade sjukdomarna.

Målet med projektet är att implementera ett system som ansamlar regnvatten i en tank under regnperioden som sedan kan sparas och användas under torrperioden så att skolan får en stabil vattenförsörjning hela året om. Med en stabil vattenförsörjning menas att det vatten som samlas in ska räcka torrperioden ut och vara drickbart.

Visionen med Waccess är att projektet ska vara såväl socialt som materiellt hållbart. Det innebär att materialet som behövs för att bygga tanken ska vara tillgängliga lokalt i Kamerun och att vi i gruppen tillsammans med ACOHOF planerar och implementerar projektet. Syftet bakom denna vision är att den tekniska lösningen, samt kunskap om rening och vattenrelaterade sjukdomar, ska kunna replikeras och spridas till omgivningen. På så sätt kan så många som möjligt ta del av projektet.

Olle Kåhre Zäll,
Waccess-gruppen


Engagerade inom projektet:

-       Frida Ljungek (projektledare)

-       Joel Wiklund (ekonomiansvarig)

-       Victoria Eriksson Russo (tekniskt ansvarig)

-       Filippa Smeds (utbildning- och hållbarhetsansvarig)

-       Olle Kåhre Zäll (finans- och marknadsföringsansvarig)


Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld. Organisationen bedriver volontärprojekt i världen, håller seminarier i Sverige och inspirerar unga att bli ingenjörer.

Kiwa Inspecta stödjer Ingenjörer utan gränser sedan 2015 och är nu huvudsponsor till projektet Waccess i Kamerun.