22 februari 2017

Renare vatten i Kamerun med Kiwa Inspecta och Ingenjörer utan gränser

Kiwa Inspecta har de senaste åren varit huvudsponsor för Ingenjörer utan gränsers vattenreningsprojekt WADIS i Kamerun. Projektet startades vid årsskiftet 2013-2014 och är nu i sin slutfas. Projektledaren Stefan Karnebäck från Ingenjörer utan gränser berättar mer om arbetet för renare vatten.

Projektet WADIS drogs igång för att sprida kunskap och tekniker för vattenrening med solenergi bland invånarna i byn Tatum i Kamerun.
– Det finns vattenkällor i området, men vattnet är ofta förorenat på olika sätt. Därför har vi arbetat med olika metoder för att bli av med bakterier och mikroorganismer, säger Stefan Karnebäck.
Arbetet har genomförts tillsammans med den lokala organisationen Acohof (Afoni Children of Hope), som bland annat driver en skola i Tatum. Ett första steg var att etablera utvecklingscentret DevICe, som nu är placerat vid skolan. Centret försågs med nödvändig utrustning för vattenrening och personal som utbildades i teknikerna SODIS och pastörisering, två sätt att rena vatten med hjälp av solens strålar.SODIS och pastörisering

– SODIS-metoden är enkel och billig och har börjat anammas i liten skala, säger Stefan Karnebäck.
Han berättar att metoden kortfattat går ut på att fylla en PET-flaska med vatten, lägga ut den i solen och låta solens UV-ljus rena vattnet.
– Tumregeln är att låta vattenflaskorna ligga ute 6 timmar, men det kan räcka med 1,5 - 2 timmar om det är riktigt soligt.

Den andra metoden, pastörisering, är lite mer avancerad. Här används en så kallad solugn som med solens strålar värmer upp vattnet till 65 grader, vilket dödar skadliga bakterier.

Lokalradion Acohof Community Radio har använts för att sprida kunskap om vattenrening, med information och utbildning flera gånger i veckan. En slags ”väderleksrapport” berättar också om solens styrka, då det påverkar SODIS-metoden.

Bra förutsättningar för framtida projekt

En slututvärdering ska göras för att ta fram resultatet av projektet. Men redan nu är Stefan Karnebäck positiv till vad projektet har lett till.
– Det har redan gjort skillnad för ett antal människor, och vi hoppas att det ska göra skillnad för många fler, säger Stefan. Han menar att placeringen av utvecklingscentret DevICe invid skolan ger bra förutsättningar för att kunskapen ska spridas.

– Idén har placerats på en plats där det kan leva vidare i en bra miljö. I och med att kunskapen finns där så fortlever den. Vattenreningsmetoderna integreras i undervisningen allt mer och ungdomarna kan sprida kunskapen när de kommer hem från skolan, säger Stefan Karnebäck.

Projektgruppen fortsätter att hålla kontakt med sina samarbetspartners i Tatum även efter att projektet avslutas.
– Det här var det första projektet som vi har haft i Kamerun. Nu har vi etablerat en bra kontakt med bra lokalpartner och ser fram emot att det blir en fortsättning med nya projekt.

Ett sådant projekt är Computers for Schools, som drivs i skolan i Tatum samt i en skola i Bandja i västra Kamerun. Projektet tar hjälp av den enkla och billiga datorn Raspberry Pi för att ge eleverna möjlighet att få grundläggande datorkunskap. Eftersom Raspberry Pi är väldigt hårdvarunära så finns det också en möjlighet för eleverna att framöver kunna lära sig programmera olika hårdvaruprojekt, som att styra robotar eller logga temperaturer.

Bild: Ingenjörer utan gränser


Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld. Organisationen bedriver volontärprojekt i världen, håller seminarier i Sverige och inspirerar unga att bli ingenjörer.
Kiwa Inspecta stödjer Ingenjörer utan gränser sedan 2015 och har varit huvudsponsor till vattenreningsprojektet WADIS i Kamerun.