8 april 2019

Så bidrar skogen till innovativa och hållbara lösningar


Urban Lundmark, Smurfit Kappa

Skog är en råvara som i framtiden kan ge oss både kläder och biodrivmedel. Det och mycket annat framkom vid Skogsindustridagarna 2019 den 21-22 mars – där de hållbara lösningarna stod i fokus.

Skogen har många miljöfördelar - den binder stora mängder koldioxid, har löpande tillväxt och kan förse oss med många olika typer av produkter. Naturlig råvara från skog kan också ersätta andra material som är sämre för miljön, exempelvis plast.  

Harald Säll, lektor i virkeslära vid Linnéuniversitetet, tar oss med på en historisk resa från inlandsis till i dag. På vägen passerar vi bland annat stenålder, jordbruksrevolutionen och träpatroner.

– Betesdjur i skog och ängar är nu nästan borta och öppna landskap har blivit skog igen. År 1993 kom en ny skogsvårdslag med mer miljöfokus, efter det har skogens sociala och biologiska värden förbättrats. Vi får cirka 15 000 nya skogsägare varje år i Sverige, berättar Harald Säll.

Restprodukter tas om hand

Ingenting går till spillo när träd avverkas och förädlas. Skogsbranschens aktörer tittar hela tiden på hur produkter och processer kan utvecklas. 

– Allt vi gör går ut på att skapa så höga värden som möjligt av och ur skogen, säger Björn Lyngfeldt, informationsdirektör på SCA.

Även spillvärme och restprodukter tas om hand i processen vilket minimerar både kostnader och miljöpåverkan. En stor del av den energi som svenska sågverk och massafabriker använder har de själva producerat. Hos SCA upplåter man också mark till vindkraftverk för att ytterligare öka nyttan med skogen.

Risker analyserades noggrant

SCA drabbades själva inte så hårt av bränderna sommaren 2018, men de ställde sina resurser till förfogande till närliggande skogsområden som brann.

– Det är ju så med bränder att en skogsbrand hos grannen är inte bara hans problem, det kan bli ditt problem snabbt, säger Björn Lyngfelt.

För att minska brandrisken vidtog SCA flera åtgärder. De analyserade riskerna omsorgsfullt, tog bort kedjor från maskiner, flyttade visst arbete från dag till natt och valde avverkningsområden noga för att undvika områden med stor brandrisk.

SCA vill gärna se ett mer effektivt övergripande samarbete för att förebygga, begränsa och bekämpa skogsbränder.

– Här krävs en överblick på hög nivå och en ökad effektivitet för att kunna bygga upp resurser snabbt, säger Björn Lyngfelt.

Nya krav leder till ombyggnationer

Bland talarna på Skogsindustridagarna märks tydligt att många industrier står inför stora ombyggnationer.

På Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors ska sodapannan byggas om i sommar för att klara de nya BAT-kraven. Ombyggnaden kommer även att öka kapaciteten och höja kvaliteten.

Ett annat viktigt mål med projektet är att förbättra arbetsmiljön.

– 3D-ritningar har varit jättebra för oss. Då kan vi redan i datorn se att allt är åtkomligt och på så sätt förbättra arbetsmiljön för våra anställda, säger Jonas Lindqvist, platschef på Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors.

Exakt modell med hög precision

I Piteå ska Smurfit Kappa bygga om kokeriet och sodapannan i sin fabrik som tillverkar kraftliner.

– Vi har 3D-scannat hela byggnaden för att få en exakt modell med hög precision att arbeta med. Vi har kunnat lägga in utrustning i modellen för att se exakt hur resultatet blir och vilken plats allt tar. Det har sparat oss mycket tid och resurser, berättar Urban Lundmark, avdelningschef Kraft.

Noggrann planering är nyckeln i projektet och hälsa och säkerhet finns i åtanke hela tiden. Urban Lundmark har några råd till andra som står inför liknande projekt:

– Kommunicera enkelt och tydligt, Det är viktigt med samordning mellan alla inblandade yrkeskategorier så att alla kan utföra sina jobb utan stress. Gör riskanalyser och använd dem som ett verktyg i det dagliga arbetet.

Möjligt att köra fartyg på biometanol

Henrik Brodin från Södra berättar om deras pågående bygge av en metanolanläggning i Mönsterås. Södra har tre prioriterade hållbarhetsmål – fossilfrihet, skogstillväxt samt hälsa och arbetsmiljö. Fossilfrihet har varit den svåra nöten att knäcka, särskilt vad gäller sjötransporter. Men nu kanske det finns en lösning.

– En studie har visat att det nu är tekniskt möjligt att bygga om och köra fartyg på biometanol. Det fartyget skulle kunna bli det renaste fartyget i Östersjön – eller kanske i hela världen, säger Henrik Brodin, affärsutvecklare på energiområdet.

Redan i dag kommer 99 procent av den energi som Södra använder i sin produktion från skogen, och företaget kommer att vara helt fossilfritt 2030.

Papper blir till möbler och köksinredning


Jonas Lindkvist, Ahlstrom-Munksjö

På Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors tillverkas bland annat Spantex - ett papper som används som en folie till möbler och köksinredning. Produktutvecklingstakten inom området är hög, upp till 10 procent nya produkter lanseras varje år.

– Utvecklingsarbete prioriteras högt hos oss. Andra intressanta idéer som vi jobbar med är lagring av energi med hjälp av papper och papperstextiler. Bomull är en begränsad resurs så efterfrågan på andra material är stor. Svenska kläder av spunnet papper kan bli framtiden, säger Jonas Lindqvist.

Skogsindustridagarna är nu över för i år. De två dagarna har varit fullspäckade med information, inspiration och förhoppningsvis många nya kontakter.

– Dessutom hade vi en väldigt trevlig middag med ett fantastiskt liveband. Att alla får umgås är en viktig del av Skogsindustridagarna, säger Irene Nettéus som är seminarieansvarig från Kiwa.

Text: Malin Swing

Röster från seminariet: Vad gör du på Skogsindustridagarna?

skogsindustridagarna-massa-tb-min.jpg

Kajsa Svensson, GE Power Växjö

– Det är första gången jag är med på Skogsindustridagarna och jag är mycket positivt överraskad. Jag är här för att träffa våra kunder, och för att förstå deras behov och utmaningar. Vi har lyssnat och deltagit i flera intressanta föreläsningar och diskussioner. Jag och min kollega Edward Ramsten har också hållit i en föreläsning själva och GE Power har en monter i utställningshallen.

Peter Karnatz, P&L Hässleholm

– Jag är här för att träffa aktörer från branschen och våra kunder från företag inom massaindustrin. Föreläsningarna är mycket bra och ger både ny kunskap och inspiration som jag tar med mig i arbetet. Har precis lyssnat på en fantastisk föreläsning av Harald Säll där jag bland annat lärt mig mer om hur jag kan argumentera.

Daniel Forslund, Tikab Solna

– Vi på Tikab samarbetar med Kiwa Inspecta i en vision om att använda vår utvecklade funktionalitet för interaktiva lösningar och visualisering av komplexa projekt och stora datamängder på ett tillgängligt och flexibelt vis. Ett återkommande problem i alla komplexa projekt är att de stora mängder information som finns ofta är oöverskådlig.

– Tack vare digitaliseringen kan svensk industri dra nytta av samma strategi och funktionalitet som vi framgångsrikt använt inom bygg- och infrastruktur. Därför är jag och Fredrik Albing på Skogsindustridagarna för att inspirera, inspireras och knyta nya kontakter.