4 februari 2019

Så förbereder sig Kiwa för Brexit

London_UK_Union_Jack.jpg

Storbritannien och Nordirland förbereder sig för att lämna EU den 30 mars 2019. Länderna kommer då sannolikt bli ett så kallat "tredjeland", vilket kommer påverka internationella provnings-, inspektions- och certifieringsaktiviteter. 

Kiwa följer utvecklingen noggrant och har utvecklat olika scenarios så att vi kan garantera att våra kunder kommer att kunna få tillgång till Storbritanniens marknader från EU och vice versa när det gäller provnings- och inspektionsrapporter och certifikat från Kiwa.

På Kiwas engelskspråkiga Brexit-sajt hittar du aktuell information.