24 november 2021

Så hjälper Kiwa skogsindustrin att öka lönsamheten och optimera driften

Vi på Kiwa vill hjälpa dig inom skogsindustrin till optimerad drift, effektiva stopp, mer kunskap och ökad lönsamhet. Vi blir en oumbärlig tillväxtpartner.
– Genom vårt breda utbud och en gedigen erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda en helhetslösning för våra kunder, säger Erik Landgren, VD för Kiwa i Sverige.

Kiwa är en komplett leverantör med avancerade provningsmetoder, digitalisering, betonganalyser, hållfasthetsutredningar, livslängdsbedömningar, besiktningar, kontroller, certifiering och utbildning. Skogsindustrin är ett viktigt segment för Kiwa och här är de marknadsledande med sina tjänster.
– Vi är inte till enbart för att testa och kontrollera om system fungerar eller är säkra, vi gör mer än så. Vi levererar ett värde, erbjuder konsultativ rådgivning och utbildar personal för att hjälpa och förbättra för industrierna hela vägen, säger Erik Landgren, VD för Kiwa i Sverige.

 

Att effektivisera och undvika stopp ger ökad lönsamhet

Utöver Kiwas fortlöpande samarbete med skogsindustrin bedrivs ett stort planeringsarbete inför nödvändiga revisionsstopp. Stillestånd kostar pengar och strävan är att göra stoppen så korta som möjligt. Därför gör Kiwa de kontroller som går under drift istället för när anläggningarna står still.
– Vi har en kontinuerlig dialog med dig som kund kring vilket arbete som ska utföras. Tack vare intern projektledning och engagerade medarbetare kan vi hjälpa till att effektivisera de nödvändiga stoppen, säger Lisa Larsson, enhetschef på Kiwa.

Kiwa är verksamma i hela Sverige och har en stor personalstyrka. Bemanningen kan därför anpassas för att bemöta dina behov.
– Med en gemensam planering kan du som kund känna dig trygg i att vi hjälper dig att hantera även det oförutsedda, säger Lisa Larsson.

 

Ny teknik som utvecklar skogsindustrin

Kiwa använder kundfeedback och behovsanalys för att ständigt bidra till att utveckla nya metoder för provning och kontroller av anordningars status. Där det är möjligt erbjuder vi avancerad ultraljudsprovning istället för röntgen. Åtgärden förbättrar arbetsmiljön och kan reducera stopptiden om provningen kan utföras parallellt med andra underhållsaktiviteter.
– Vi kan också använda till exempel drönar- och klätterteknik när det är svårt att få upp en byggnadsställning. Det ger både tid- och kostnadsbesparingar, säger Lisa Larsson.

 

Vi bidrar till nätverkande och lärande

Kiwa arrangerar seminariet Skogsindustridagarna där hela skogsindustribranschen samlas för att utbyta erfarenheter och dela med sig av innovativa lösningar. Ämnen som driftoptimering, stoppeffektivisering, eventuella föreskriftsfrågor och skador är ständigt återkommande.

– Det är viktigt att industrin får knyta kontakter och lära av varandra. Målet är att bidra med utbildning, erfarenhetsåterföring och nätverkande. Seminariet är väldigt välbesökt och vi får enorm respons. Det är kul att arbeta när branschen uppskattar det vi gör, avslutar Lisa Larsson.