15 oktober 2018

Fortlöpande tillsyn ger vinster för säkerhet och ekonomi

Genom att aktivt arbeta med tillsynen av trycksatta anordningar ökar inte bara säkerheten. Inspektionerna kan också bli färre och risken för kostsamma driftstopp minskar.

Att ha en regelbunden och strukturerad tillsyn av sina tryckbärande anordningar är en del av anläggningssäkerheten. Med det nya regelverket AFS 2017:3 har kraven skärpts på att anläggningsägare aktivt ska arbeta med fortlöpande tillsyn.

– Ur ett säkerhetsperspektiv är det här en av de viktigaste förändringarna i "AFS:en". Varje år sker det farliga haverier på anläggningar runt om i Sverige, tack och lov är personskador ovanliga. Men det här har Arbetsmiljöverket nu slagit ned på, säger Per Cronberg, enhetschef på Kiwa Inspecta.

Skillnaden mot tidigare är att kraven är tydligare - och hårdare. Arbetsmomenten är inte nya, menar Per Cronberg, men vad som ska göras är hårdare styrt. Och följer man inte regelverket kan man få sanktionsavgifter, något som också är nytt.

Konkret handlar det om att arbetsgivaren/anläggningsägaren ska ha ett program som beskriver vilken utrustning och vilka moment som är aktuella för tillsyn för att anläggningen ska vara säker när den är i drift. Allt man gör och har gjort som påverkar säkerheten ska dokumenteras och kunna redovisas för besiktningsorganen.

Både piska och morötter

– Genom att arbeta aktivt med det här kan anläggningsägare till en viss grad styra över hur ofta besiktningarna måste göras. Ju duktigare man är, desto större belöning - de nya direktiven innehåller alltså både piska och morötter, säger Per Cronberg.

En annan vinst att med att ha sin anläggning under regelbunden uppsikt är att det blir färre oplanerade - och kostsamma - driftstopp.

 Under Kiwa Inspectas Kraftvärmedagar den 25-26 oktober på Hasseludden utanför Stockholm möts representanter för bland annat kraftvärmeverk och energibolag, och här kommer Per Cronberg hålla en minikurs i just fortlöpande tillsyn.

– Det är en bransch som inte alltid arbetat med fortlöpande tillsyn så som Arbetsmiljöverket föreskrivit. Inte minst beror det på att regelverket har varit otydligt.

– För att förstå vad fortlöpande tillsyn innebär enligt de nya reglerna, måste man läsa hela "AFS:en", och den är inte alla gånger så lättläst för den oinvigde. Bland annat hänvisas det till andra föreskrifter. Därför kan det vara bra att få lite vägledning i det här. Visst är det en del nya moment, men gör man det på rätt sätt är det också en investering.

Text: Anna Gullers