6 april 2017

"Nya perspektiv" på Skogsindustridagarna 2017

Trots ett stort teknikinnehåll har massa- och pappersindustrin i allmänhetens ögon inte ett rykte om sig att vara en förnyare. Nu är det dags att se skogsindustrin i ett annat ljus. "Nya perspektiv" var årets tema för Inspectas seminarium Skogsindustridagarna, som i år fick rekordmånga besökare.

Svensk skogsindustri står stark. Orsaken är effektiv volymproduktion av basprodukter tack vare storskalighet och specialisering, god försäljning också på nya marknader tack vare en lågt värderad krona och en tekniskt uppdaterad produktionsapparat, som till stora delar bygger på hållbara principer. Inspectas svenska VD Joakim Wikeby är övertygad om att framtiden för svensk skogsindustri är ljus. ”Industrin måste fortsätta att satsa på kundfokus och processäkerhet. Lag och förordningar skall alltid följas, men tillsammans med företagen kan vi utarbeta både säkra och kostnadseffektiva lösningar.”

Håkan Wessel, ny affärsområdeschef på Inspecta håller med. ”Nya föreskrifter, till exempel för tryckbärande anordningar, träder i kraft och de måste implementeras för att ge säkra investeringar inom processindustrin.”

Också Inspecta står inför nya perspektiv. Till det välbekanta mottot Trust & Quality läggs nu ordet Progress. Genom den nya ägaren, nederländska Kiwa, har Inspecta nu blivit en del av en av Europas ledande koncerner inom kontroll, certifiering och teknisk know-how. Det nya nätverket kommer att innebära fördelar genom ökade resurser och möjligheter till internationell kunskapsöverföring. I Sverige genomför Inspecta en organisationsförändring som skall öka tydligheten i tjänsteutbudet. Joakim Wikeby säger att Inspecta skall ge den bästa kundupplevelsen byggd på kompetens.

Nya perspektiv innebär också att man ser på sin dagliga verksamhet med kritiska ögon. Pernilla Utterström, som varit huvudansvarig för seminariets program i år, säger att det i dag är digitaliseringen som förändrar industrins verksamhet i grunden – Industri 4.0 är ett av många namn på den revolution som pågår. En del av den tekniska omvälvningen är ny inspektionsteknik, där Inspecta tagit i bruk kameraförsedda drönare och repklättringsteknik, som gör kontrollerna snabbare och minskar riskerna vid inspektion på hög höjd eller i slutna utrymmen. Genom trådlös överföring  av data kan informationen snabbt fjärranalyseras och beslut om åtgärder fattas.

Gamification – spelprinciper för motivation och effektivitet

Tesla blev en väckarklocka, inte bara för bilindustrin. ”Också inom processindustrin drivs automation och digitalisering inte längre av de tillverkande företagen. Dagens leverantörer av IT och teknik får ny konkurrens och om processindustrins specialister inte är tillräckligt snabbfotade och förändringsbenägna så blir de omsprungna.” Susanne Timsjö är nationell programchef för PiiA, Processindustriell IT och Automation, som är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Målet är att genom samarbete underlätta utveckling och introduktion av digitala lösningar inom processindustrin.

”Precis som Google och Apple utmanar biltillverkarna med självkörande och uppkopplade fordon så utmanas skogsindustrin av nya aktörer, som lockar till sig den unga arbetskraften. Nästa generation betonar hållbarhet och jämställdhet och är van att arbeta i en digital miljö. De tekniska drivkrafterna är snabb infrastruktur för kommunikation (fiber/5G/WLAN), molnstruktur för lagring av data, Internet of Things med uppkopplade givare och maskiner samt prisreduktion på komponenter. Däremot hanterar processindustrin redan i dag större mängder data än de flesta sociala nätverk.”

Susanne säger att vi får se mer av VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality). Vi kan med den senaste tekniken, till exempel med hjälp av mobilen (på samma sätt som i Pokémon Go) eller genom smarta glasögon via holografisk teknik, få information i realtid om utrustningens status och driftdata bara genom att titta på den. AI, artificiell intelligens, där expertisen samlas i virtuella nätverk, som dessutom kan lära sig av erfarenheter, är möjlig tack vare allt mer avancerade algoritmer, som tar hänsyn till en stor mängd olika variabler.

”Men, teknik är inget självändamål. Inom processindustrin är personsäkerhet en central fråga och utan motiverad personal kan smarta lösningar innebära ytterligare en riskfaktor. Utomstående använder ofta negativa ord för att beskriva arbete i industrin, men den kan vara en rolig och givande arbetsplats. PiiA har studerat stress i kontrollrum och vad man kan göra för att höja motivationen och arbetsglädjen. Ändrad belysning och ändrad ventilation i fas med personalens stress har testats på kraftvärmeverk. Jag sommarjobbade på Stora Ensos bruk i Skutskär och det finns mycket man kan göra. Gamification, att man använder sig av de positiva influenserna från spelvärlden, kan engagera medarbetarna på ett nytt sätt. Genom att göra en rutinuppgift, till exempel hämtning av prover, till ett spel med lekfulla regler och insatser skapar man variation.”

På Skutskär fick personalen i spelet Sample Runner gissa provets värde, tiden för hämtning och andra frågor. I spelet Zen Garden simulerade man olika larm och åtgärder för att höja säkerheten. Susanne Timsjö säger att gamification ökade samhörigheten mellan operatörerna och den lekfulla konkurrensen höjde produktiviteten och gav arbetet en högre grad av meningsfullhet.

Stora projekt

Den höga investeringstakten inom den svenska skogsindustrin illustreras av två projekt. I december 2016 fattade styrelsen för Billerud-Korsnäs beslut om en ny kartongmaskin för 5.7 miljarder kronor på Gruvöns bruk. Investeringen motiveras med ökad efterfrågan på smarta och hållbara förpackningslösningar.

”Satsningen på KM7 för vätskekartong, förpackningskartong, liner och food service board med en kapacitet på 550 000 ton årligen är den största i Gruvöns historia. Utbyggnaden, som skall bli klar under Q1 2019 innebär också ombyggnad i existerande massaproduktion”, berättar Alf Sondell, chef för strategisk planering.

Ett annat jätteprojekt är Helios, som genomförs på SCA Östrand. Fredrik Mellesmo, projektledare, säger att investeringen i världens största barrmassalinje, 900 000 ton/år, är inne i sitt mest intensiva byggnadsskede. ”Vi når vår bemanningstopp under Q2/2017, när arbete pågår samtidigt i projektets alla delar, från renseri och vedplan, ny fiberlinje och torkning och balning, kausticering med en helt ny grönlutslinje och en ny indunstningslinje. Dessutom byggs en ny gemensam driftscentral. Sodapannans kapacitet ökas och en ny mottrycksturbin installeras.”

Fredrik kan belåtet konstatera att jätteprojektet löper enligt tidplan och budget.

”Vi har tagit in entreprenörerna tidigt och skärpt vår egen kvalitetskontroll eftersom den tenderar att brista på leverantörssidan. Konsulterna fick sätta tidsplaner för dokumentleveranser, men det är ändå en utmaning att få in alla relationshandlingar. En viktig säkerhetsdetalj är att vi använder oss enbart av två certifierade ställningsbyggare för hela projektet.”

Lärorika skadefall

Genomgången av skadefall är en av de mest uppskattade programpunkterna under Inspectas Skogsindustridagar. En öppen beskrivning av skador och problem är i alla aktörers intresse eftersom säkerheten inte är en konkurrensfråga utan en gemensam angelägenhet.

Här är några av de intressantaste fallen, med sannolika skadeorsaker inom parentes.

 • Sodapannor – Anna Nafari, Valmet AB.
  Gropfrätning på rostfri yta (klor i kombination med värme), lokal förtunning av tuber och läckage (ändrade lutmunstycken och pannvattenkemi), korrosion av tertiär överhettare (korrosiv miljö, klor samt hög temperatur). Skadorna har upptäckts av Valmets inspektörer och undersöktes på företagets eget metallografiska laboratorium.
 • Säkerhetsventil – Patrik Nänzen, Södra AB.
  Ventilen i högtrycksångledning hängde sig, skurit i öppet läge, (impulsledningar avviker från leverantörens rekommendation, för klena luftledningar)
 • Svavelsyracisterner – Stefan Bengtsson och Mats Landin, Inspecta.
  Läcka i mantel och tak (korrosion i rör för nivåmätning, luft i kontakt med manteln, ej torkad luft passerat genom mättat gelfilter i taket), lokalt materialbortfall i tank (kolstål i kontakt med syra under 90 % korrosion, fuktig luft, olämpligt material för luftrör)
 • Skadade väggtuber i sodapanna – Robert Öhrn, Inspecta.
  Vattenläckage vid löpen (töjningsinducerad korrosion, restspänningar från kallformning). Tuberna undersöktes av Inspecta med digitalröntgen och konventionellt ultraljud.
 • Sodapanna – Rickard Perman, Andritz AB. 
  Explosion och totalhaveri, smälta/vattenexplosion (gammal panna med förtunnade tuber, utbyte pågick). Nödstopp användes ej, manuell nedkörning användes ej.
 • Nästuber – Stefan Bengtsson, Inspecta. 
  Gropar i nästuberna, (mekanisk skada från ställningsbygge, erosion). Vid Inspectas undersökning upptäcktes att godstjockleken ställvis bara var 1,0 mm, utbuktning från insidan på grund av högt vattentryck, allvarlig skaderisk.

Inspectas egen Sherlock Holmes, Jan Wåle, berättade också att han nu avslutar sin aktiva tjänst efter mer än 25 år på Inspecta. Hans kluriga korrosionsgåtor kommer förhoppningsvis att leva kvar och vi är glada att ha haft tillgång till hans gedigna kunskaper om alla former av skador på metall.

Text: Tage Eriksson