5 april 2016

Säkerhet och hållbarhet styrs aldrig av slumpen

Enligt branschorganisationen Skogsindustrierna uppgår skogsindustrins andel av Sveriges totala industriinvesteringar till 15-20 procent, litet varierande beroende på vilka år projekten infaller. Branschens BNP-andel uppgår till cirka 12 %, vilket indikerar att skogsindustrins investeringar är stora och kapitalintensiva. När man hanterar stora värden är säkerhet och hållbarhet mycket centrala värden, två viktiga teman för Skogsindustridagarna 2016 i Sundsvall.

Villkor för provdrift, inbyggd hållbarhet och säkerhet

Den 21 oktober 2015 startade produktionen vid det nya kontinuerliga kokeriet vid SCA Obbola, Sveriges första anläggning av denna typ på 20 år. Mats Persson, projektledare, berättar att det nya kokeriet ersatte åtta tidigare batchkokare.

”Fördelarna är lägre energiförbrukning, jämnare massakvalitet, större flexibilitet vid valet av fiber och mindre underhållsbehov, mindre bulleremissioner – en hållbar lösning. Vid genomförandet av projektet var det ytterst viktigt att vårt och leverantörens team från första stund samarbetade mot ett gemensamt mål. Ett modernt kokeri är en alltför komplex anläggning för att slumpen skulle vara orsaken till projektet skulle bli lyckat.”

En detalj som väckte intresse bland deltagarna var den långa utcheckningstiden i projektet och en lång provkörningsperiod innan CE-märkningen. Frågan är vilket ansvar leverantören respektive beställaren har under provdriften och vilket försäkringsskydd som täcker eventuella skador på personer och anläggning.

Världens bästa uppstart!

Zlatan hade aldrig blivit en internationell fotbollsstjärna om han inte från början hade haft ambitionen att bli bäst. Massabruket SCA Östrand har funnits sedan 1932 och i samband med att projektet Helios godkändes av styrelsen i augusti 2015 bestämde man sig för att sätta nytt världsrekord, 100 dagar, för uppstart när projektet blir klart första halvåret 2018.

”Kombinationen av erfarna anställda, ett strukturerat sätt att arbeta genom Lean och viljan att lyckas är det som gör det möjligt att bli världsmästare. Men, vi måste jobba hårt och inte sitta och vänta. Vårt arbete fokuserar på elva strategiska områden, från organisation till personlig inställning”, säger Jens Olsson.

Centrala element i strategin är utbildning, att implementera effektiva arbetssätt både i processen och i övervakningen av driften, att genomföra en lyckad utcheckning. Utbildningen har en nyckelroll: kunskap om processen, dess kemi, fysik och parametrar, kunskap om den nya anläggningen i samarbete med leverantörerna, simulering av processen innan uppstarten, som sker sekventiellt.

Och ett hållbart resultat…

Vad är hållbarhet? Det är en kombination av sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Inom skogsindustrin utgår hållbarheten från de egna resurserna i form av tall och gran samt energi. Projektet Helios är en av Sveriges största industriinvesteringar och den största någonsin i Norrland, totalt 7,8 miljarder kronor för att fördubbla produktionskapaciteten på SCA Östrand från 430 000 årston till 900.000.

”Hållbarhet har funnits länge på vår agenda. Redan 1995 övergick vi till en sluten process i vårt blekeri och kloranvändningen har successivt reducerats. År 2001 tog vi i bruk vår nya sodapanna med mottrycksturbin för produktion av grön el. Mesaugnen drivs utan eldningsolja med pellets som mals till träpulver och den förbrukar mindre än två liter olja per ton massa. Vi försörjer hela Timrå kommun med fjärrvärme och stöttar Sundsvalls kommunala energiverk, som slapp en dyr nyinvestering”, förklarar Ingela Ekebro och Håkan Wänglund från Helios projektgrupp på SCA Östrand.

”Målet är att bygga en större och smartare fabrik, en av världens största barrsulfatmassaenheter. Vi är ute efter den allra senaste tekniken för maximalt hög produktivitet och säkerhet och låg miljöpåverkan, styrd av Sveriges tuffaste miljökrav. Exempel är ett nytt stort elfilter för rökgasrening, en helt ny kausticeringsanläggning, en ny vattenreningsanläggning. Principerna är att inte pumpa runt vatten i onödan, att producera mycket grön energi, att åstadkomma en arbetsmiljö i världsklass och att säkerställa kompetensen för störningsfri drift.”

Den helt nya driftcentralen är en nyckel i sammanhanget. Ingela och Håkan berättar att man samlar driftövervakning, underhåll och planering i en gemensam byggnad med modern och ergonomisk arbetsmiljö.

Arbetet är intensivt och innebär mycket arbete med logistik, entreprenader, organisation, inköp och detaljplanering – i dag arbetar 40 personer i förprojektet, som gick in i skarp fas i februari då 1000 pålar slogs för det nya renseriet.

”Men, eftersom en kunnig personal är vår viktigaste resurs har vi bestämt oss för att teamet skall hålla hela projektet ut, inga mejl på kvällar och helger om det inte är något alldeles akut. Hellre tänka efter före än att fatta beslut under press när krafterna håller på att ta slut.”

Säkerhetsfokus vid stora projekt

Vid Södra Cells bruk i Värö genomförs en omfattande investering för att öka kapaciteten till drygt 700.000 ton massa.

Riskfaktorer i projektet är bland annat tunga lyft, trafik till och från området, arbete på hög höjd, klämrisker, heta arbeten och kulturella skillnader eftersom leverantörer och entreprenörer representerar många olika nationaliteter, arbetskulturer och språk.

”Framgångsfaktorerna är god organisation, samverkan, en gemensam arbetsplatskultur samt förstås utbildning och övning. Kom ihåg att skapa gemensamma dokument och att inte underskatta logistiken på arbetsplatsen, transporter av gods, människor, att tillse att den finns matställen, sociala utrymmen och parkeringsplatser. Det är också viktigt att respektera alla andra som arbetar på byggarbetsplatsen – det gemensamma målet är att ingen skall skadas av andras eller egen ovarsamhet.”

Text: Tage Erikson