5 april 2024

Säkerhetsmedvetenhet i slutna utrymmen höjs

Swetics tekniska kommitté för arbetsmiljö har publicerat ett dokument som betonar vikten av ökad säkerhet och ansvar vid arbete i slutna utrymmen. I dokumentet presenteras konkreta åtgärder för en säkrare arbetsmiljö. 

Stefan Brunnberg från Kiwa, sammankallande för kommittén, understryker riskerna med arbeten i slutna utrymmen och nödvändigheten av att anläggningsägare dokumenterar och kommunicerar dessa risker till entreprenörer:

— Att arbeta i slutna utrymmen är förknippat med betydande risker, från farliga gaser till risker för instängdhet och begravningsolyckor. Det är av yttersta vikt att anläggningsägare, det vill säga våra medlemmars kunder, förstår sitt ansvar för att undersöka och dokumentera dessa risker, samt att de tillhandahåller nödvändig information till de entreprenörer som kommer att arbeta i dessa miljöer, förklarar Stefan Brunnberg.

Dokumentet framhäver behovet av korrekt avstängning och isolering av arbetsområden för att förhindra olyckor samt öka säkerheten, och riktar sig till anläggningsägare och förvaltare av utrymmen som klassas som slutna, vilka kan inkludera allt från tankar och silos till tunnlar och schakt. 

Även en digital utbildning planeras för att hantera svåra situationer, inklusive hot och arbetslivskriminalitet. Brunnberg poängterar att en säker arbetsmiljö är avgörande och att branschen är enig om att följa de uppsatta riktlinjerna för säkerhet. 

Läs mer och ladda ner dokumentet från Swetics tekniska kommitté för arbetsmiljö