28 mars 2017

Se upp i rulltrappan!

Rulltrappor är något av det farligaste vi har i det offentliga rummet. Vassa kanter och öppna ytor vid sidan av rulltrappan kan innebära svåra personskador om någon ramlar.

Fallolyckor i rulltrappor kan få omfattande konsekvenser eftersom det kan bli en dominoeffekt om många personer står på varje steg. Olyckor beror ofta på att någon snubblar i rulltrappan, det vill säga det är inte trappans fel. Foppatofflor och flip-flop-skor orsakar många fall eller att man fastnar i rulltrappan.

Med regelbunden översyn och besiktning minskas risk för skador och driftstopp. Hälften av de rulltrappor som Inspecta besiktigar har inga fel eller så små fel, att de enkelt kan åtgärdas i samband med besiktningen. Det handlar om att exempelvis justera brytare, byta batteri till nödsignal eller dra åt skruvar som sitter löst.

Inspecta inspekterar framför allt rulltrappor i köpcentrum och butiker. En ny rulltrappa ska besiktigas efter två år, sedan sker besiktning en gång per år.

 Statistik:

Av 1306 besiktigade rulltrappor klarade sig 49.8% utan anmärkning eller fel. 39.1% hade brister utan omedelbar betydelse, med hänsyn till kraven på säkerhet och hälsa. 3.1% hade brister med omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på säkerhet och hälsa.

Resterande 8% besiktigades utan anmärkning, men med fel som kunde avhjälpas innan besiktningen slutfördes.
Totalt handlade det om 103 fel, fördelade på:

  • Säkerhetsutrustning - 53 st
  • Elektrisk utrustning - 18 st
  • Manöverdon - 8 st
  • Journaler/instruktioner/skyltar - 7 st
  • Drivsystem maskinerier - 5 st
  • Lastbärande organ - 5 st
  • Byggnad - 2 st
  • Infästning/bärande konstruktion - 2 st
  • Övrigt - 8 st

Källa: Inspectas statistik från 2014