1 september 2022

Sinfra tecknar ramavtal med Kiwa

Lärare står i ett klassrum framför sina elever.

Under våren genomförde Sinfra en större upphandling av utbildningstjänster. Eftersom Kiwa har ett långt samarbete med Sinfra inom en rad olika områden såsom besiktning, provning, och teknisk konsultation, stod vi redo att svara även här. Kiwa fick högsta poäng vid Sinfras utvärdering och tilldelning av ramavtalsleverantörer inom utbildning  och sedan 15 juni 2022 finns vi nu som utvald leverantör. Avtalet  gäller i två år med möjlighet till förlängning upp till fyra år.

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer för sina medlemmars räkning. Sinfra har över 500 medlemsföretag i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och verksamheter inom el.

- Vi glada att kunna berätta att vi nu även har avtal för utbildningstjänster som medlemsföretagen knutna till Sinfra kan dra nytta av, säger Mikael Kuokkanen, affärsutvecklare på Kiwa.

Kiwa finns på 26 orter mellan Kiruna och Malmö, och inom utbildning har vi lärare inom flera områden såsom trycksatta anordningar, lyft, svets och tillhörande lagkrav och regelverk.

- Våra lärare har ofta daglig erfarenhet från flera olika branscher, vilket uppskattas av kursdeltagarna, då kurserna därigenom blir mer direkt förankrade i deras verksamhet, säger Lennart Rankov, utbildningschef på Kiwa.

Kiwa utbildar inom allt från säkra lyft, fallskydd, trycksäkerhet, till kemikalier och brand, och har även samarbeten med andra utbildningsaktörer inom ytterligare ett antal områden, t ex HLR.

- Vi gör företagsanpassade kurser där så behövs med kapacitet att genomföra dem både digitalt och på plats, säger Irene Nettéus, affärsutvecklare inom Kiwas utbildningsenhet.

Vill du veta mer om Sinfra läs här.

Läs mer om Kiwas tjänster och utbildningar.

För mer information, kontakta Irene Nettéus: 
irene.netteus@kiwa.com, +46 10 479 34 63.