8 september 2020

Skärholmen Centrum blir första köpcentrumet i Europa som får Kiwas kvalitetsmärkning för covid-19-förebyggande åtgärder

SKHLM-tb.jpg

Skärholmen Centrum blir första köpcentrumet i Europa som får Kiwas kvalitetsmärkning för covid-19-förebyggande åtgärder. Verifieringen innebär att såväl hyresgäster som besökare kan vara säkra på att Skärholmen Centrum har gjort allt för att minska risken för smittspridning i köpcentrumets lokaler.

Kiwa har utfört revisionen på plats och specialanpassat den för Skärholmens Centrums verksamhet. Revisionen säkerställde att köpcentrumet följer de skärpta rutiner och säkerhetsåtgärder som har införts för att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset.

Med Kiwas kvalitetsmärke för covid -19 kan Skärholmen Centrum tydligt visa att de har gjort allt för att besökarna ska kunna ha en säker vistelse i centrumet. Köpcentrumet har exempelvis skärpt och utökat sina städrutiner och säkerställt vidtagna åtgärder för att förhindra köbildning och trängsel i lokalerna. De har också rutiner för att hantera besökare som bryter mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer eller på annat sätt utgör en smittorisk.

”Det är väldigt bra att vi nu har fått en verifiering av oberoende part som visar att de åtgärder vi har vidtagit med anledning av covid 19-pandemin är riktiga och att de följs av alla inblandade aktörer. Det gör att vi kan lägga ytterligare fokus på att utveckla centrumets service till våra besökare", säger Michael Olsson, teknisk chef på Skärholmen Centrum.