20 april 2018

Skogsindustridagarna 2018: Det stora lyftet i skogsindustrin

Det som händer i skogsindustrin i dag och under det närmaste decenniet kan betecknas som ett paradigmskifte – råvarorna används till allt fler varor och tekniken utvecklas med stormsteg, vilket innebär ett stort lyft för hela branschen. Något som Kiwa Inspectas seminarium Skogsindustridagarna 2018 tog fasta på.

Per Embertson

”Svensk skogsindustri går som tåget! Rubrikerna talar om en stark efterfrågan och ett stort antal tunga investeringar är på gång eller startas upp. Skogsindustrin stod för 23 % av svensk industris investeringar 2017. Det som driver är nya sätt att utnyttja råvarorna, vilket breddar kundkretsen. Det är rätt att tala om det stora lyftet”, förklarade Max Johansson, när han på Kiwa Inspectas vägnar öppnade Skogsindustridagarna i slutet av mars.

Framtidens produkter från skogen

”Det som händer inom svensk skogsindustri är avgörande för hur det går inom hela industrisektorn och för Sverige. Vårt bolag SCA har motsvarande Belgiens yta i skogstillgångar och den tekniska utvecklingen gör att trädet blir en allt viktigare och värdefullare råvara”, säger Per Embertsén från SCA R&D Centre.

”De kraftfulla investeringarna i massatillverkning driver den totala utvecklingen mot till exempel fler bioraffinaderier. Av en timmerstock är 45 % cellulosafiber, ett begärligt material, som används till papper, textiler och nya kompositmaterial som biokompositer och hybridkompositer. Hemicellulosa utgör 25 %, som kan användas till barriärmaterial, produktion av xylitol, steroler för kolesterolbehandling, polymera material och specialkemikalier. Ligninet, som utgör 30 %, har tidigare mest använts som intern energiråvara, men ny forskning har gett spännande applikationer som kolfiber, bränslen, lim och bindemedel. Till och med barken kan användas till specialkemikalier och livsmedelstillsatser (tänk barkbröd i modern tappning).”

Enligt Per är det sågverkens timmerpris som driver avverkningen. Sågvirket har en god efterfrågan och nya produkter utvecklas som modulära flervåningshus i trä och starka och lätta kompositer.

”Transparent faner har tagits fram i laboratoriet, textilfiber från dissolvingmassa blir allt mer sofistikerad som ett alternativ till fossilbaserade alternativ. På förpackningssidan händer mycket, befintliga plastprodukter ersätts med fiberbaserade och det finns en stor potential i värdekedjan. En ny typ av wellpapp har rundade hörn och med olika styvhet på linern har man större frihet att utforma förpackningen.”

Beträffande hypen kring nanocellulosa säger Per att framställningen av materialet är energikrävande, men att applikationerna för till exempel rening är spännande. Uppsugningsförmågan är otrolig och fiberstyrkan i samma klass som aramid. Nanocellulosa kan också användas som material i 3D-skrivare för komplexa, biotoleranta föremål, men den största användningen i dagsläget är att förbättra egenskaperna i olika andra material, från förpackningar till kosmetika.

Och detta är bara början. Forskare på KTH har hittat ett sätt att rena lignin till en homogen råvara för användning i funktionella produkter, till exempel bioplaster. Också ligninbaserade biobränslen är på väg tack vare ny processteknik och BillerudKorsnäs lanserar en cementsäck som löser upp sig själv när den blandas i betongmassan – inga förpackningsrester!

Ny teknik, nya erfarenheter

På ett stort branschseminarium är det naturligt att träffas och diskutera erfarenheter och ta del av nyheter inom material, utrustning och metoder. Kiwa Inspectas Pernilla Utterström, som arbetat med programmet säger att varje seminarium skall ge något att ta med sig hem, som gör det värt att delta förutom mötet med branschkollegor och vänner. Skogsindustridagarna 2018 är inget undantag – de nya investeringarna har drivit fram ny teknik samtidigt som de gamla anläggningarna måste underhållas för att ge maximal säkerhet för process och människa.

Det finns ingen skogsindustrianläggning där inte rostfritt stål används. Men, det är skillnad på rostfritt och rostfritt, vilket gör att underhållsavdelningarna ibland kan vara osäkra på vad som gäller.

Therese Sterneland från Outokumpu Stainless AB har stålkoll på begreppen: ”Tidigare klassificerades rostfria stål enligt mikrostrukturen, men en ny gruppering gör det enklare att välja stål enligt användningsområde. Outokumpu har valt att lägga in stålen i en färgskala, från ”Classic” blå för standardapplikationer till ”Pro” Svart för mycket speciella ändamål.”

Ett annat sätt att veta vilket stål man behöver är att utgå från PRE-värdet, ett mått på gropfrätningsmotståndet baserat på legeringsinnehållet. Stål med mycket höga PRE-värden (> 27) används i extremt korrosiva miljöer.

”Om man ser på Duplexa rostfria stål har de kombinationen av bra korrosionsresistans och höga sträckgräns- och brottgränsvärden. Mikrostrukturen består av hälften ferrit och hälften austenit, vilket bidrar till den höga hållfastheten. Duplexa stål har god svetsbarhet, men som för alla material måste man optimera svetsparametrarna och kvalificera svetsproceduren.”

Therese berättar om prover man utfört i tankar med varm syntetisk vitlut. ”Det visade sig att syrafast stål tappade mer material genom korrosion än Duplex. En hög halt av krom och en låg halt av molybden är fördelaktig i denna miljö.”

Duplex har också använts i kokare med gott resultat. Man har kunnat använda tunnare material tack vare den större hållfastheten, vilket förkortar svetstiden. Också i blekeriet har Duplex visat sig fungera väl både för syrgas- och peroxidtankar.

”Duplex är också stort för förvaringstankar tack vare sin kostnadseffektivitet och kemiska resistens. Det är de lägre underhållskostnaderna under hela livscykeln som förräntar den initiala utgiften. Just underhållskostnaderna gör att Duplex även kan vara ett alternativ till aluminium eller lackerat stål för trappor, bryggor och räcken.”

Nya projekt för framtiden

Flera nyinvesteringar och uppgraderingar har genomförts den senaste tiden. På Södra Cell i Mörrum har en ny industningslinje byggts som en del av en kapacitetshöjning på dissolving- och pappersmassa samt andra bioströmmar i tidens anda.

Hanna Björkman, projektansvarig för indunstning och Magnus Lundström, projektledare, berättar att projektet är en del av en investeringstrappa som sträcker sig fram till 2021.

”Den nya indunstningen ger högre kapacitet, ersätter två gamla linjer, skapar en bättre energibalans, förbättrar arbetsmiljön, förenklar underhållet och minskar buller- och luktemissionerna. Hela projektet genomfördes i praktiken från mars 2016 till driftstarten i november 2017."

"Några centrala punkter var användningen av simulering för processtekniker och operatörer, att vi hyrde in en tidplanskoordinator som höll koll på eventuella avsteg och att vi efter erfarenheter från tidigare projekt etablerade en projektportal och hade gemensam utcheckning, Som mest fanns 275 personer inne på arbetsområdet.”

Kontroll på hög nivå

Rep är en urgammal uppfinning, som gjorde människan nästan lika rörlig på höga höjder som våra kusiner aporna. Märkligt nog är rep ändå ett av de modernaste hjälpmedlen när vi vill undersöka status för våra högteknologiska anläggningar. Mattias och Mikael Nilsson samt Patrik Kilstam är tre av Kiwa Inspectas specialister på att använda rep för inspektionsarbete.

”Snabba insatser på hög höjd eller i slutna utrymmen är några av applikationerna för modern industriell repteknik, rope access, som utvecklades på oljeriggarna under 1980-talet. Fördelarna är mindre tidsåtgång och mindre personalbehov eftersom man inte behöver transportera och bygga respektive riva ställningarna. Repteknik passar för okulär kontroll och provning samt mindre reparationer.”

Några exempel på utförda arbeten är installation av vibrationsmätare i Riddarholmskyrkans torn, kontroll av svetsar och tjockleksmätning av plåt i silos, återkommande kontroll av tre fjärrvärmeackumulatorer, där den konventionella metoden skulle ta nio dagar mot en dag med repteknik och drönare, samt inspektion av rökgaskanaler.

”Repteknik är säker tack vare de dubbla repen, hjälpmedlen och den utbildning i räddningsteknik som vi alla måste ha. Genom att vi inte belastar golv kan vi arbeta där inga personlyftar eller kranar får komma in, till exempel uppe under taket på Friends Arena.”

Oförstörande provning upptäcker det fördolda

Milan Poznič, som sedan i höst är chef före teknik och affärsutveckling inom provning på Kiwa Inspecta, säger att oförstörande provning har stor betydelse både för kvalitet och för säkerhet inom skogs- och annan processindustri.

”Ju mer jag vet om min anläggning, desto mer vet jag vad som skall kontrolleras regelbundet. Håll noggrann kontroll på laster och beräknad livslängd. Genom oförstörande provning med modern teknik som ultraljud, digital röntgen och virvelströmmar kan man upptäcka skador i tid och förebygga ännu större skador med allvarliga konsekvenser för personsäkerhet och drift.”

Milan säger att man börjar med kontroll på baselinenivå, där man samlar information genom besiktning och provning samt beställer delar i god tid innan stoppet, vilket blir billigast. ”Snåla inte på underhåll, dyra, oplanerade stopp är det sämsta sättet att driva en anläggning. Säkerhet är inte bara utrustning utan ett sätt att tänka!”

Nya hjälpmedel som drönare och den tidigare beskrivna reptekniken gör det snabbare och enklare att planlägga och kvalitetssäkra inspektioner. Om man upptäcker problem visuellt kan man till exempel skicka ner en robot under en kärnreaktors tryckkärl och göra en skanning av en misstänkt spricka, som kan 3D-modelleras och analyseras.

”Provning är en lokal verksamhet, men den har tillgång till gemensamma resurser och delad kunskap tack vare att vi är en del av ett stort europeiskt företag. Nyfikenhet, tillit, utbildning och kommunikation är våra riktvärden. När man förstår helheten förstår man också detaljernas betydelse.”

Text: Tage Erikson