18 oktober 2018

Snart sköter kranarna sitt eget underhåll

På Konecranes har man kommit långt när det gäller att använda digitala lösningar för service och underhåll av kranar. För kunderna innebär det ökad säkerhet och transparens, samtidigt som underhållskostnaderna kan hållas nere och risken för stopp minimeras.

Digitaliseringen inom kranvärlden har bara börjat. Matilda Petersson som är försäljningsansvarig för Konecranes serviceavtal på den svenska marknaden tror inte det dröjer alltför länge innan en kran själv kommer att kunna beställa reservdelar när det behövs, göra egna säkerhetskontroller och ha koll på vem som kör den.

– Säkerheten är så oerhört viktig när man jobbar med kranar eftersom ett misstag kan få så ödesdigra konsekvenser. Förr körde man ofta på tills något gick sönder och hade en mer reaktiv inställning till service, vilket både ökade risken för olyckor och ledde till onödiga underhållskostnader och stillestånd. Nu finns både ett helt annat säkerhetsmedvetande och nya digitala lösningar som minskar risken för olyckor, säger Matilda Petersson.

Ett mer proaktivt arbetssätt förhindrar inte bara olyckor, utan är dessutom lönsamt. På Konecranes har man tagit fram en webbportal där kunderna kan hitta all servicehistorik, följa kostnader, se trender och avvikelser och planera sitt underhåll. Tack vare portalen blir all information helt transparent.

– Så vitt jag vet är vi fortfarande ensamma om den här typen av portal för våra kunder, men det dröjer nog inte länge innan fler följer efter. Med våra kranars övervakningssystem, som är anslutet till portalen, kan vi också se exakt hur kranen hanteras och i god tid fatta rätt underhållsbeslut på faktiska data. Ett exempel på det är om kranen visar ett mönster att den hanteras på fel sätt och som leder till att kranens livslängd minskar. Kranföraren kanske inte har rätt förutsättningar och behöver utbildning för att kunna hantera kranen på rätt sätt. Det här är analyser vi kan göra redan nu med den faktiska information som kranen visar, säger Matilda Petersson.

Text: Sara Bergqvist