27 april 2018

Stress och pressade tidplaner stora riskfaktorer i arbetsmiljön

Att arbeta med arbetsmiljö handlar om att kunna förutse vad som skulle kunna hända, det vill säga riskbedömningar. Det säger Kiwa Inspectas arbetsmiljöingenjör, Stefan Brunnberg.

En matros på en båt är på väg ner i ett av fartygets trapphus. Han ska in i lastutrymmet som ligger vägg i vägg med trapphuset, för att där lasta ut de sista resterna med träpellets. Det är lite kort om tid, en regnskur är på väg, och trots att han vet att det finns vissa risker i lastutrymmen och trapphus där pellets eller träflis lagrats klättrar han ner de 14 meterna. Väl nere är lastdörren svår att få upp. Här tar syret i lungorna slut och matrosen faller livlös i golvet. Alla typer av organiskt material utsöndrar kolmonoxid i kontakt med luft. Gasen är giftfri och förrädiskt nog helt luktfri.

– Det är lätt hänt att ta ett beslut att göra ett avsteg från rutinerna för att vinna lite tid. Ofta är det så olyckor händer, säger Stefan Brunnberg, arbetsmiljöingenjör på Kiwa Inspecta och säger att man i det här exemplet borde haft full koll på syrehalten innan man släpper ner någon i ett trångt trapphus där pellets finns lagrat intill.

Förra året dog 44 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. De som skadas i arbetet är runt 120 000 per år. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen, AML, ytterst ansvarig för den arbetsmiljö de erbjuder, förklarar Stefan Brunnberg. Och att hjälpa till att göra arbetsplatserna säkra är något Kiwa Inspecta gärna gör.  

– För vår del handlar det bland annat om att hjälpa kunderna att följa regelverken. Att påpeka att "här jobbar ni högre än två meter och behöver skyddsräcken", eller att föreslå utbildning i ett nytt regelverk för personalen.

Att jobba med arbetsmiljö handlar först och främst om att göra riskbedömningar. Stress och pressade tidplaner är de största riskfaktorerna, berättar Stefan.

Kiwa Inspecta får idag många förfrågningar kring säkerhet och arbetsmiljö, och ambitionen är att växa och utveckla området.  Det är inte alltid lätt att hålla sig à jour med bestämmelserna. Kiwa Inspecta håller regelbundet utbildningar för anläggningsägare i nya föreskrifter.  Stefan Brunnberg tycker sig se ett skifte i kulturen på många arbetsplatser - både hos arbetsgivare och hos personal - att ställa krav på sin arbetsmiljö och säkerheten. Konsekvenserna av att någon kanske halkar, skadar sig och blir borta från jobbet är ofta kostsamma, både för den som halkat och för arbetsgivaren. Allvarligare incidenter kan dessutom få rättsliga påföljder med utredning av både polis och arbetsmiljöverket som påföljd.

– Samtidigt måste man våga visa upp exempel och prata om olyckor och säkerhetsrisker. På så sätt kan vi lära oss av varandra. Det är svårt att ha kontroll på precis allt, men det är viktigt att hela tiden utvecklas och bli bättre på att förebygga tillbud.

Och det gäller inte bara kunderna. Även Kiwa Inspecta är en arbetsplats och den personal som är ute i fält arbetar i väldigt skiftande miljöer - från att besikta hissar i bostadsrätter till extrema miljöer med buller, damm och trånga utrymmen. Stefan berättar att allt fler kunder vill veta att deras leverantörer jobbar säkert och hållbart.

– Vi är ett företag som ska ligga i framkant, och det ska gälla även vår egen arbetsmiljö. Våra provnings- och besiktningssingenjörer gör alltid en riskbedömning när de åker ut till kund. Det kan handla om ifall det finns tillräckligt med belysning eller rätt säkerhetsutrustning som andningsskydd eller brandsläckare på plats. Men i slutänden är det bara de själva som kan avgöra om man kan arbeta där eller inte.

Kiwa Inspecta har också inlett ett arbete med målet att bli certifierade enligt ISO 45001, vilket är en standard för arbetsmiljöarbete. Standarden bidrar till att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs strukturerat och systematiskt i hela organisationen, från företagsledningen till enskilda medarbetare.

Under tiden pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete med t.ex. skyddsronder som är rutin på alla Kiwa Inspectas kontor och ett system som hanterar alla incidenter, där man hela tiden trimmar hur man jobbar. Ute på de flesta arbetsplatser, oavsett bransch, är det vanligast med fallolyckor – till exempel att man snubblar eller halkar. Så även för Kiwa Inspectas personal, och alla incidenter ska rapporteras och följas upp.

– Nästan ingen incident är för liten för att rapportera in i systemet. Det är så vi lär oss och kan åtgärda brister - både för oss själva och för våra kunder.


Visste du att?

  • Den 28 april är det Internationella arbetsmiljödagen, initierad av FN:s organisation för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor: Internationella arbetsorganisationen (ILO). Dagen ska sätta förebyggande arbetsmiljöarbete i blickfånget och uppmärksamma anställda som förolyckats i arbetet.
  • Kiwa Inspecta bidrar till ett säkrare samhälle genom besiktning, provning och certifiering. Under 2017 utförde Kiwa Inspecta 350 000 besiktningar.
  • Enligt ILO dör 2,3 miljoner personer i världen varje år på grund av arbetsplatsolyckor eller på grund av att de drabbas av någon sjukdom som är kopplad till jobbet.


Text: Anna Gullers