3 september 2018

Tvådagarskursen gjorde AFS:en begriplig

Ibland kan man behöva hjälp att förstå nya regelverk. Kiwa Inspectas tvådagarskurs för AFS 2017:3 reder ut begreppen för de som arbetar med trycksatta anordningar. 

Har du en arbetsplats med cisterner, pannor, kylmaskiner eller rörledningar? Så kallade trycksatta anordningar finns i de flesta branscher och innebär en viss risk om de inte används och kontrolleras på rätt sätt. I december 2017 kom nya regler som hanterar användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Föreskriften som Arbetsmiljöverket arbetat fram, och formellt kallas AFS 2017:3, är en skrift med ett innehåll som är viktigt att ta till sig. Detta är något som inte har varit helt enkelt, berättar Kiwa Inspectas utbildningschef Lennart Rankov och rekommenderar Kiwa Inspectas tvådagarskurser som ska reda ut alla frågetecken.

– Den orangea boken upplevs som svårbegriplig av många. Vi vill göra ämnet så konkret och lättförståeligt som möjligt, och översätta myndighetsdirektiven till ”vanligt språk”. Det är jätteviktigt för att man inte bara ska stoppa huvudet i sanden och hoppas att inget händer de anordningar man har. Det handlar ju faktiskt om säkerhet.

Slängde AFS:en och behöll kursmaterialet

En som snabbt förstod att han behövde hjälp att tyda det nya regelverket är Michael Norberg som arbetar på Nynas betumen-depåer, där han ansvarar för säkerhet och miljö.

– Jag blev inte klok på vad som stod i ”AFS:en”. Samtidigt är jag ansvarig för riskbedömningarna på våra depåer ute i landet och jag måste ju förstå regelverken. Vissa delar i föreskriften är dessutom straffsanktionerade.

Michael hittade kursen via internet och säger sig vara ”glatt överraskad”. 20-talet deltagare kunde med hjälp av kursledarna diskutera sig fram genom det nya regelverket, och göra innehållet förståeligt. Framför allt vill han lyfta fram kursmaterialet.

– Det är fantastiskt bra nedkokat till ett begripligt språk. Det här är ju inte rocket science. Jag slängde faktiskt ”AFS:en” och behöll kurspärmen, säger Michael.

I Holmsund utanför Umeå har Nynas en tillverkningsenhet med en hetoljepanna som faller under regelverket för trycksatta anordningar. Ett par veckor efter kursen tog Michael pärmen och åkte till Umeå och gjorde en riskbedömning på hetoljepannan och upprättade bland annat checklistor och instruktioner för hur den ska skötas.

– Om Arbetsmiljöverket gör ett besök tror jag att både vi och de kan känna sig nöjda.Lennart Rankov

Lennart Rankov säger att kursen hjälper deltagarna att förstå hur man uppfyller kraven för sin anläggning, hur man får koll på de tekniska kraven och vilken tillsyn och kontroll som krävs. Efter kursen har man även fått verktyg för att effektivt kunna utföra riskbedömningar och ta fram program för och kunna utföra den fortlöpande tillsynen.

– Förutom att vi är bra på att konkretisera innehållet så är vår styrka våra lärare. Det är våra besiktningsingenjörer som håller kurserna, våra experter, och de är alltid uppdaterade, säger Lennart Rankov.

Tommy Olsson från Bewi gick kursen i Halmstad och berättar att han har haft två riktigt bra kursdagar:

– Med deltagare från flera olika branscher blev det många bra diskussioner. Det är roligt att höra hur andra löser sina problem.

Text: Anna Gullers