23 maj 2017

Utbildning på jobbet ger vässad kompetens

Intern utbildning av personalen är en av grundbultarna i Kiwa Inspectas kvalitetssäkring. Vidareutbildningar av hög kvalitet gör samtidigt att medarbetarna kan vässa sin kompetens och bli behöriga för allt mer kvalificerade uppgifter.

Sanna Sandkvist har deltagit i flera av Kiwa Inspectas interna kurser. Hon har arbetat som besiktningsingenjör på Kiwa Inspecta i Växjö i snart tre år. Hennes ansvarsområden är framför allt tryckkärl och trycksatta anordningar.

Hon ser företagets interna utbildningar som viktiga tillfällen för att kunna utvecklas i yrket. Sedan hon började på Kiwa Inspecta har hon gått nio kurser, bland annat i flödesschemagranskning, materialskador och svets samt flera pannkurser.

– Pannkurserna och flödesschemagranskningen har varit de bästa. Att jag uppskattade pannkurserna så mycket beror nog på att det är där jag har min bakgrund. Innan jag kom till Kiwa Inspecta arbetade jag på två större kraftvärmeverk, säger Sanna Sandkvist.

I ett kraftverk är pannans tillförlitlighet och säkerhet av högsta prioritet. Vid interutbildningarna har Sanna Sandkvist fått lära sig mycket om olika typer av pannor, dess konstruktion samt hur dessa ska vara utrustade för att uppfylla kraven på erforderlig säkerhet.

Under 2016 arrangerade Kiwa Inspecta fler än 50 kurstillfällen med närmare tusen deltagare. Några av de kurser som får bäst betyg vid utvärderingarna är lärarträning/presentationsteknik samt provning vid besiktning.
Varje utbildning avslutas med ett skriftligt prov som deltagarna måste få godkänt på för att kunna få befogenhet att utföra nya uppgifter.

Anders Johansson är kvalitetschef på Kiwa Inspecta. Han anser att personalens grundkompetens i kombination med den interna utbildningen, praktiken och examineringen utgör grundfundamentet i Kiwa Inspectas kvalitetssäkring.

– De interna utbildningarna är dessutom en viktig del i Kiwa Inspectas karriärstrappa. Tack vare de utbildningarna kan man kvalificera sig för allt mer kvalificerade arbetsuppgifter, säger Anders Johansson.

Sanna Sandkvist tycker att kurserna också bidrar till att hon känner sig säkrare i sin yrkesroll. Ökad kunskap gör att hon kan föra bättre och mer detaljerade samtal med kunderna:

– Vi jobbar ju för kundens bästa. Då är det också nödvändigt att kunna argumentera för varför regelverket är så viktigt.

En annan viktig poäng med kurserna är att de ger henne möjlighet att träffa kollegor från hela landet.

– Det är väldigt roligt att få utbyta erfarenheter med andra på Kiwa Inspecta. I min roll som besiktningsingenjör stöter jag i det dagliga arbetet på många frågor, på kursen har jag fått möjlighet att diskutera olika typer av lösningar med andra kollegor. Alla bidrar med sin unika kompetens, säger Sanna Sandkvist.

Anders Johansson ser det som en stor fördel att Kiwa Inspecta kan erbjuda olika karriärvägar utifrån en kombination av företagets behov och individens vilja och förutsättningar.

– Den som vill kan välja en väg där kompetens successivt erhålls för många olika tekniska anordningar och arbetsuppgifter. En annan väg är att specialisera sig inom ett smalare område där kunskaperna fördjupas för att nå expertkaraktär, säger Anders Johansson.

Text: Ylva Carlsson