17 december 2018

Viktiga uppdateringar i den brottmekaniska handboken

Brottmekanisk handbok tb.png

Nu är en ny version av den brottmekaniska handboken publicerad. Handboken beskriver ett praktiskt tillvägagångssätt för att analysera defekter och skador i metallkomponenter. Kiwa Inspecta har i 30 år ansvarat för utveckling och underhåll av den brottmekaniska handboken, som ges ut av SSM.

Hur stor kan en defekt i en metallkomponent vara, utan att riskera säkerheten när anläggningen är i drift?

Svaret går att hitta i den brottmekaniska handboken – uppdaterad efter ett omfattande arbete av Kiwa Inspectas experter. Brottmekanik och analys av skador är ett fokusområde för Kiwa Inspecta, vilket är anledningen till att företaget har fått förtroendet att arbeta med handboken.

Den brottmekaniska handboken ges ut av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och metodiken används inom många olika industrier och anläggningar. SSM och de svenska kärnkraftverken har finansierat stora delar av utvecklingsarbetet.

För stora defekter utgör en risk

Material är inte perfekta och defekter förekommer naturligt i alla metalliska komponenter, men när de bli för stora kan de utgöra en säkerhetsrisk.

- Handboken används för att praktiskt analysera vilka defektstorlekar som kan accepteras i en komponent. Många gånger behöver man ta ställning till om man kan fortsätta driften med tillräckliga säkerhetsmarginaler, trots att man kanske har sett begynnande defekter. Här finns en metodik för att analysera hur sprickor växer under drift, säger Petter von Unge, expert på brottmekanik på Kiwa Inspecta.

Andra viktiga tillämpningsområden för handboken är för att bedöma vilka defekter som behöver hittas vid återkommande kontroller av objekt, eller vid kontroller av nytillverkade komponenter. Det senare gäller särskilt när nya material används eller vid ovanliga konstruktioner.

Driver utvecklingen framåt

Proceduren som beskrivs i handboken bygger på den brittiska R6-metoden, men kombineras med ett system för säkerhetsvärdering som ger marginaler som motsvarar den amerikanska standarden ASME. Internationellt brukar detta kallas för den svenska proceduren.

 - Vår procedur använder det bästa från Storbritannien och USA, men vi har förbättrat och anpassat innehållet efter svenska riktlinjer. Exempelvis innehåller ASME en del grova antaganden om material kopplat till säkerhetsfaktorer. Vi har valt att använda materialspecifika metoder. Säkerhetsfaktorerna kan skilja rätt mycket mellan olika material, säger Petter von Unge.

Det uppdaterade innehållet baseras på flera nya forskningsrapporter som Kiwa Inspecta har tagit fram.

- Vi driver utvecklingen framåt inte bara i Sverige utan även internationellt, berättar Petter von Unge.

ISAAC gör beräkningarna enklare och säkrar kvaliteten

Kiwa Inspecta har också tagit fram datorprogrammet ISAAC, som följer de olika procedurerna i den nya brottmekaniska handboken.

- Vi har implementerat metodiken i ISAAC för att göra det praktiskt att jobba med beräkningarna. Det är smidigare att använda programvaran ISAAC än att göra beräkningarna manuellt. Programmet ger även kvalitetssäkring och risken för felberäkningar minimeras, säger Petter von Unge.

Text: Petra Lodén

Uppdateringar i den nya utgåvan

Den nya utgåvan av den brottmekaniska handboken innehåller omfattande uppdateringar, som tar hänsyn till nya utgåvor av bakomliggande standarder och resultat från ett antal utvecklingsprojekt. 

  • Uppdatering till R6 revision 4 och till ASME 2009
  • Reviderade säkerhetsvärderingssystem
  • Uppdaterad defektkaraktärisering och nya geometrifunktioner
  • Nya materialdata för spricktillväxt
  • Implementering av Master-Curve-metoden för brottseghet i ferritiska stål
  • Omfattande uppdateringar kring svetsegenspänningar

Läs mer: