7 maj 2018

Waccess-teamet beger sig till Kamerun

Waccess-projektet har som mål att skapa en mer stabil vattenförsörjning i byn Tatum i Kamerun. Nu är Frida och Victoria på plats i Kamerun för att göra en förundersökning. Bland annat ska de undersöka potentiella reningsmetoder. Läs Waccess-teamets egna rapport:

Vårt upplägg var från början att alla i gruppen skulle åka tillsammans nu i sommar för att implementera ett regnuppsamlingssystem på skolan i Tatum. På grund av brist på information kring hur förutsättningarna ser ut på plats bestämde vi oss för att istället utföra en förundersökning innan sommaren. Frida (projektledare) och Victoria (teknisk ansvarig) åkte den 6:e maj och kommer att bege sig hem till Sverige den 25:e maj. Den nya preliminära planen är att en teknisk implementation kommer att ske vid jul eller i början av januari nästa år.

Syftet med förstudien är att undersöka hur förutsättningarna ser ut för att installera regnuppsamlingssystemet. Det innebär att vi undersöker faktorer som uppsamlingsytor, markförhållanden (för att kunna gräva ner tanken), ta vattenprover samt försöka hitta en lokal aktör som kan implementera regnuppsamlingssystemet för ett rimligt pris. Dessutom kommer Frida och Victoria att undersöka potentiella reningsmetoder, där fokus handlar om att hitta passande filter eller UV-system på den lokala marknaden.

En av de största fördelarna med förundersökningen är att kunna föra en dialog med berörda personer i Tatum om vattensituationen. Problemet vi har upplevt under projektets gång är att förstå hur vi ska kunna genomföra implementationen, men genom förundersökningen kan vi tillsammans komma fram till en lösning som utgår från användarnas behov.

Något som Waccess har jobbat mycket med inför den här resan är att hålla kontinuerlig kontakt med ACOHOF, som driver den skola i Tatum där projektet ska implementeras. Dessutom har vi arbetat ihop en workshop om vattentillgång och sjukdomar, som vi ska ha i utbildningssyfte för berörda i Tatum.

Olle Kåhre Zäll,
Waccess-gruppen

 

Projektgruppen

-       Frida Ljungek (projektledare)

-       Joel Wiklund (ekonomiansvarig)

-       Victoria Eriksson Russo (tekniskt ansvarig)

-       Filippa Smeds (utbildning- och hållbarhetsansvarig)

-       Olle Kåhre Zäll (finans- och marknadsföringsansvarig)


Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens har till syfte att bidra till en bättre värld. Organisationen bedriver volontärprojekt i världen, håller seminarier i Sverige och inspirerar unga att bli ingenjörer.

Kiwa Inspecta stödjer Ingenjörer utan gränser sedan 2015 och är nu huvudsponsor till projektet Waccess i Kamerun.