6 april 2023

Certifieringar hjälper VSAB att ständigt förbättras

VSAB 1200x628.jpg

Ett av Kiwas verksamhetsområden är att hjälpa företag med certifiering. Du kan anlita oss för certifieringar inom lantbruk, svets, livsmedels-/byggbranschen, systemcertifieringar, tillverkningskontroll och mycket mer. Ett av många företag vi har samarbetat med är VSAB (Västsvenska stålkonstruktioner AB) som varit certifieringskund hos oss sedan 2012.

Genom att jobba med certifieringar visar du att dina produkter, tjänster, ledningssystem och anställda uppfyller dina kunders förväntningar. I vissa fall krävs dessutom certifiering enligt lagar eller avtal. Våra certifikat grundar sig på objektiva rapporter, sammanställda av kvalificerade revisorer. Certifikaten utgör tillförlitliga, objektiva och internationellt erkända bevis på att du uppfyller specifika kvalitetsstandarder. Våra certifieringar visar också att du uppfyller de krav som ställs enligt europeiska lagar och förordningar.

Kiwa har sedan 2012 jobbat tillsammans med stålkonstruktionsföretaget VSAB kring deras certifieringar. Det Lidköpingsbaserade företaget är specialiserade inom stålentreprenader och byggsystem, de erbjuder framförallt leveranser av stålkomponenter till prefabricerade stommar.

Kvalitetssäkring och krav från kunder
Daniel Forsberg är svets- och KMA-ansvarig på VSAB och är den som jobbar tillsammans med oss på Kiwa kring företagets certifieringar. Han ser många anledningar till varför det är viktigt att jobba med detta:

-Dels handlar det om att fler och fler kunder ställer krav på att vi ska vara certifierade. Sedan så blir det ju en kvalitetssäkring av vårt eget arbete när vi ska uppfylla de krav som ställs inom respektive certifikat. KIWA:s revisorer ger dessutom värdefulla tips om förbättringar vi kan göra, detta sett från deras perspektiv och erfarenheter. Det är lätt att bli ”hemmablind” och vi är glada för den supporten i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Ett omfattande arbete
Det kan dock vara utmanande att som VSAB vara certifierad i många och stora standarder berättar Daniel.

-Det svåraste med certifieringar är att vara uppdaterad på allting. Vi har ju certifierat oss inom fem stora standarder. Framförallt arbetsmiljöområdet är väldigt omfattande. Det är svårt att hålla koll på allt och man måste jobba med detta ständigt för att inte missa något. Min filosofi är att det är bättre att göra något än inget alls. Man blir aldrig fullärd, men ju längre tid du har jobbat med detta desto mer lär du dig.

Viktigt med rätt inställning
En viktig aspekt är att ha rätt inställning till de revisioner som Kiwa utför

-Kiwa är professionella och kunniga. Man får inte känslan av att de ska sätta dit oss genom att enbart peka på avvikelser. Deras revisioner öppnar upp för diskussioner kring hur vi kan förbättra oss som företag.  Vi uppskattar den konstruktiva kritik vi får och det man märker är de  här för att hjälpa oss och se till att vi gör rätt saker.

Daniel avslutar med att lovorda samarbetet med Kiwa.

-Jag skulle helt klart rekommendera alla som vill jobba med certifieringar att ta hjälp av Kiwa!

Faktaruta:

Så går en certifiering till
För att bli certifierad måste du eller din organisation följa riktlinjerna som hör till den specifika certifieringen. Kiwa hjälper dig med detta genom att utföra en förrevision. Ett sådant första steg ger dig insikter om vad som bör åtgärdas för att uppfylla certifieringskraven.

När produkten, processen, tjänsten eller ledningssystemet är redo för certifiering kommer en revisor från Kiwa att göra en bedömning. Revisorn representerar oss som oberoende tredje part. Om granskningen visar att alla krav är uppfyllda så får du ett certifikat och vår kvalitetsmärkning för certifiering. Om brister upptäcks får du möjlighet att utföra de förbättringsåtgärder som krävs för certifieringen.

Efter den första certifieringen kommer en revisor från Kiwa att regelbundet göra (annonserade och oannonserade) besök på ditt företag för att se om produkten, processen eller ledningssystemet fortsätter att uppfylla kraven för certifikatet. Du som erhållit certifikatet har rätt att använda kvalitetsmärkningen, men måste leva upp till de tillämpliga kraven. Om det förekommer avvikelser behöver de åtgärdas.

VSAB har med Kiwas hjälp fått följande certifieringar på plats:

ISO 9001 - Ständiga förbättringar, standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller organisation

ISO 14001 - Miljöledningssystem

ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 3834-2 - Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material

EN 1090-1 - Utförande av stål och aluminiumkonstruktioner