28 november 2019

Certifieringen som ökade miljötänket

Babcock Scandinavian AirAmbulance är störst i Norden på ambulansflyg. 2015 blev de miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket ledde till en ökad miljömedvetenhet i hela organisationen. HMS-managern Lina Mahlberg berättar mer.

Med en flotta bestående av både helikoptrar och flygplan hjälper Babcock Scandinavian AirAmbulance patienter runt om i Sverige, Norge och Finland att få rätt vård. Sedan 2015 är företaget certifierade enligt ISO 14001, en internationell standard för miljöledning. Lina Mahlberg är HMS-manager på Babcock Scandinavian AirAmbulance och ansvarar för områdena hälsa, miljö och säkerhet på företaget.

Lina Mahlberg

Vad innebär miljöcertifieringen för er?

– Från början certifierade vi oss för att det var ett kundkrav, som fanns med i anbuden vi fick. Första året arbetade vi på en grundläggande nivå och gjorde det som krävdes för att få certifieringen. Men med tiden har arbetet lett till att medvetenheten om miljöfrågor har ökat. Nu har vi börjat tänka på vad vi leasar för bilar och medarbetare på våra olika baser har börjat se över hur vi sköter källsorteringen. Man har insett att miljöarbetet inte är så jobbigt som man först trodde.

Hur ser ert hållbarhetsarbete ut i övrigt?

– En del av underhållsarbetet på våra maskiner görs för att de ska hålla länge. Våra piloter använder också flygsätt som kräver mindre drivmedel, det går att jämföra med EcoDriving för bilar. Sen har vi även målsättningen att inte flyga med tomma flygplan. Om vi flyger en patient till Luleå så kan piloterna sova kvar där över natten och sedan ta med sig en patient på tillbakavägen på morgonen.

Varför valde ni att certifiera er hos Kiwa Inspecta?

–  Vi hade redan anlitat Kiwa Inspecta för vår kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. När vi skulle miljöcertifiera oss tog vi in offerter från andra företag, men valde Kiwa Inspecta. ISO-standarderna är gjorda så att man kan slå ihop många delar av dem, det är inte jobbigt att lägga på en till certifiering. Det är också skönt att certifieringsrevisorerna kan kolla på hela verksamheten när de väl är här.

Varför ska man certifiera sin verksamhet?

– Att arbeta efter standarderna kan vara svårt, men det är ett bra redskap för att kunna arbeta på ett strukturerat sätt. Med en certifiering hattar man inte bara runt, utan man får ett tydligt verktyg att jobba efter.

Foto: Babcock Scandinavian AirAmbulance