28 januari 2021

Kiwa breddar kompetensen hos Smurfit Kappa i Piteå

SKP3 (1).jpg

Smurfit Kappa Piteå är en av Kiwas många trogna kunder. Vi möter Eva Nilsson som är underhållsingenjör på Europas största kraftlinerbruk.

- Vi på Smurfit Kappa är mycket nöjda med Kiwas service och har en väldigt bra dialog med inspektörerna som kommer till oss, säger Eva Nilsson.
Smurfit Kappa i Piteå är inte bara stadens största arbetsgivare, det är också Europas största kraftlinerbruk som producerar det yttre skiktet på kartonger för en mängd olika förpackningar och kartonger, alltifrån elektronikemballage till förpackningar åt livsmedelsindustrin.
- Ett kraftlinerbruk som Smurfit Kappa har en mängd olika trycksatta anordningar i sin process. För de med högsta riskklass (A och B) ska de återkommande kontrollerna utföras ett ackrediterat kontrollorgan och Kiwa är de som utför de flesta kontrollerna. Efter genomförd kontroll erhåller vi en rapport som beskriver objektets skick. Är kontrollen godkänd erhåller vi även ett intyg. Detta gör att vi kan känna oss trygga och känner till objektets skick och vad vi förväntas göra framåt, säger Eva Nilsson.

Kontroller och support
Utöver de återkommande kontrollerna utför Kiwa även de obligatoriska installationskontrollerna, det vill säga en första kontroll av ett nytt trycksatt objekt.
- Efter installationskontrollen får vi ett kontrollintyg innehållande viktig information med vilket intervall objektet ska kontrolleras, vilken förfallomånad objektet har för nästa kontroll och vilken kontrollklass den tillhör.

Kiwa fungerar också som en hjälpande hand under perioderna mellan de återkommande besiktningarna.
- Det vi verkligen uppskattar i samarbetet med Kiwa är dialogen. Vi får ett professionellt tekniskt stöd från Kiwas medarbetare. Till exempel har vi haft en bra dialog kring innehållet i fortlöpande tillsyn av kylmaskiner, tips på uppmärkning av våra ångpannor med periodisk övervakning samt fått en ökad förståelse till bakgrunden hur man bestämmer en kontrollklass på cisterner och tankar. Man kan enkelt säga att Kiwa ökar vår kompetens!

Kunder som Smurfit Kappa har alltid en utsedd kundansvarig inom Kiwa. Denna kontaktperson och dess ersättare är behjälpliga både under och mellan besiktningarna.
- Det är alltid enkelt att komma i kontakt med er och vi upplever att ni har stor förståelse för oss och för vår affär. Det är därför vi väljer att samarbeta med Kiwa år efter år. Ni har stor kunskap om vår utrustning och det är tryggt att ni känner till historiken om våra trycksatta objekt och andra objekt som har kontrollkrav. När en besiktning är genomförd får vi alltid en genomgång av resultatet och väldigt tydliga rapporter, förklarar Eva Nilsson.

Kiwa breddar kompetensen
Kiwa anordnar varje år bland annat Processindustridagarna och Skogsindustridagarna. Då samlas kontrollorgan, produktleverantörer och kunder för att mötas och dela med sig av erfarenheter.
- Det är ett sätt för oss på Smurfit Kappa att dela erfarenheter i dessa frågor med våra branschkollegor och få ta del av Kiwas framtidsspaning. Det är otroligt givande att få möta andra delar av branschen under dessa dagar, vi får ett kunskapsutbyte som också bidrar till att vi som kunder ökar vår kompetens och kunskap inom vårt område, säger Eva Nilsson.

Under 2020, när många möten och utbildningstillfällen fick ställas in på grund av rådande restriktioner var Kiwa måna om att snabbt kunna ställa om digitalt för att fortsatt kunna förmedla kunskap och inspiration genom onlineutbildningar, webinarier och digitala möten.
- Jag uppfattar att Kiwa har en innovativ kultur och när ni förstod att det inte gick att anordna konferenser och möten som vanligt lade ni snabbt om till webbinarium, Det uppskattade vi verkligen. Det visar att Kiwa är måna om att hålla kontakt med kunderna och att ni alltid vill ge oss bästa tänkbara service.

imagennjln.png
Eva Nilsson är underhållsingenjör på Smurfit Kappa i Piteå.