25 augusti 2021

Kiwas expertis gör kemikaliehanteringen enklare för Volkswagen Group Sverige

volkswagen entre webb.jpg
Bild: Volkswagen Group Sverige

Lim, växellådsolja och kylarvätska är några exempel på kemiska produkter som används inom bilindustrin. Volkswagen Group Sverige har tagit hjälp av Kiwa för att se till att produkterna märks upp och hanteras på ett säkert sätt.

Volkswagen Group Sverige är landets största bilimportör och säljer bilmärken som Skoda, Audi och Volkswagen Personbilar. Genom sitt nätverk av över 200 auktoriserade återförsäljare och närmare 170 servicepartners säljer de också reservdelar och serviceprodukter.

- Vi har 450 000 olika artikelnummer att hantera, varav några tusen är kemiska produkter som kan behövas när man servar eller reparerar sin bil. Det kan vara till exempel lim, smörjfett, lacker och växellådsolja. Till 99% används artiklarna för professionellt bruk, men vi har också ett antal produkter som ska ut till slutkund, såsom lackstift och kylarvätska, säger Joel Karlsson Lindh, försäljningschef för reservdelar på Volkswagen Group Sverige.

Många kemiska produkter har farliga egenskaper, som den som köper och använder produkten behöver känna till. Därför måste produkterna märkas upp och förses med farosymboler och text på svenska som informerar om hur produkten kan användas på ett säkert sätt. Märkningen av produkterna regleras av EU:s CLP-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Men märkningen är inte det enda man behöver tänka på när det gäller kemiska produkter.

- I rollen som försäljningschef ska jag se till att alla produkter som sätts på marknaden är godkända inom EU och uppfyller alla krav och regler. De absolut mest komplexa produkterna att sätta på marknaden ur regelperspektiv är de kemiska produkterna. En del av det vi säljer innehåller farliga ämnen, så det är enormt viktigt att vi hanterar detta på rätt sätt, säger Joel Karlsson Lindh.

Att följa alla snåriga regelverk kring kemikalier kräver en stor och bred kompetens, men samtidigt är uppgiften inte omfattande nog för att räcka till en heltidstjänst på Volkswagen Group Sverige. Därför har man istället valt att ta in experthjälp utifrån.

2015 tog Volkswagen Group Sverige in Kiwa för att få hjälp med kemikaliehanteringen.

- Vi såg framförallt att vi behövde hjälp med att få svensk varningstext på etiketter. Samtidigt fanns det också andra kemikaliefrågor vi behövde hjälp med, så det vi sökte var en ”one stop shop”, en leverantör med bredd.

Det började med att Kiwa märkte upp runt 800 etiketter på svenska och finska, men snart kom den breda expertisen också till användning.

JKL_Swe.jpg
Joel Karlsson Lindh, Volkswagen Group Sverige.

- Kiwa hjälper oss bland annat med bevakning av lagstiftning, årlig rapportering till Produktregistret, kontakt med myndigheter och stöd i argumentationer. Svenska myndigheter har ganska sträng tolkning av EU-lagstiftningen och därför kan vi ha en annan uppfattning än våra huvudmän i Tyskland om vad den innebär för oss. Då kan vi få tolknings- och argumentationshjälp av Kiwa i kontakten med våra huvudmän och kunder.

Kiwa har också hjälpt till att ta fram en tjänst för att underlätta den lokala riskbedömningen som återförsäljare måste göra för ett hundratal kemiska produkter.

- Tillsammans med Kiwa och ECOonline utformade vi en lösning där vi gör en initial farobedömning av för produkterna i en databas. Detta kan sedan våra återförsäljare använda i sin riskbedömning där de bara lägger till årliga använda mängder och hur de kan exponeras.

Förutom den breda paletten av tjänster uppskattar Joel Karlsson Lindh också det enkla samarbetet med Kiwa.

- Kontakten med Kiwa löper på väldigt friktionsfritt och smidigt. Jag kan mejla eller ringa och ställa en ”dum” fråga när det behövs och så löser det sig. För oss är den typen av ad hoc-baserad hjälp lika viktig som det mer långsiktiga och strukturerade stödet inom kemikaliehantering.