3 oktober 2019

Säkra anläggningar i fokus på Statkraft VärmeStatkraft Värme tar hjälp av Kiwa Inspecta för bland annat riskbedömningar, livslängdsjournaler och program för fortlöpande tillsyn. Patrick Buitenhuis är produktionskoordinator på fjärrvärmeföretaget och berättar mer.

Varför valde ni Kiwa Inspecta?

– Kiwa Inspecta är vår naturliga partner för riskbedömningar, eftersom de också besiktigar våra tryckkärl och har kunskap om våra anläggningar. Vi är väldigt måna om att ha säkra anläggningar med minimerade risker och det hjälper Kiwa Inspecta oss med.

Hur har samarbetet varit?

– Vi har haft en väldigt bra dialog kring riskbedömningarna, där vi har bytt idéer med varandra och hjälpts åt att få koll på hur vi hanterar nyheterna som kom med AFS 2017:3. Till exempel införandet av livslängdsjournaler, som ingen har arbetat med innan föreskriften kom ut.

När är riskbedömningar viktiga?

– Riskbedömningar ska inte göras bara för att det är ett krav i en föreskrift. Vi har konsulterat Kiwa Inspecta även vid ombyggnationer där det inte har funnits myndighetskrav på att göra en riskbedömning, eftersom vi månar om säkerheten på anläggningarna.