APM tietokantaohjelmisto koostaa laitteen kaikki tiedot yhteen

Jaakko Kivivuori työskentelee Kiwalla tarkastusinsinöörinä tehden painelaitetarkastuksia. Nesteen kevään 2021 suurseisokissa hän toimii painelaitetarkastusten ohella APM järjestelmän asiantuntijana.

Nesteen APM (Asset Performance Management) järjestelmä kokoaa yhteen laitteistojen ylläpito-, tarkastus- ja huoltotoimenpiteet. Järjestelmään tallentuu laitteiden historiaa, tarkastushistoriaa, toimenpidetietoja sekä yleistä tietoa laitteen toiminnasta. Laitteille voidaan tehdä myös erilaisia riskiluokituksia, jolloin järjestelmä osaa antaa ehdotuksia esimerkiksi tulevista tarkastuksista ja niiden laajuudesta.

Kiinnostus tietotekniikkaan on mahdollistanut erilaisia projekteja

Kivivuori on ollut järjestelmän kehityksessä mukana alusta lähtien, toimien painelaitetarkastusten asiantuntijan roolissa. Hän on ollut aikaisemminkin mukana erilaisissa tietojärjestelmiin liittyvissä projekteissa sekä Kiwa Inspectalla sisäisesti, että asiakkaan kanssa työskennellessä. Hänellä on aina ollut kiinnostusta tekniikkaan ja tietokoneisiin, ja käytännön työ painelaitetarkastajana tuo konkreettisia työstä lähteviä kehitysehdotuksia.

Järjestelmä tukee koko laitteen elinkaarta

Laitteella luodaan tarkastuksen yhteydessä oma tarkastustapahtuma, johon kirjataan laitteen tiedot; sen kunto, ja mahdollisesti tehdyt lisätoimenpiteet kuten painekoe tai ndt-tarkastus. Samaan tapahtumaan kirjataan myös mahdolliset vauriot. Järjestelmä paranee sitä mukaan mitä enemmän sinne kertyy tietoa. Esimerkiksi paksuusmittaukset antavat käyriä siitä, miten paksuus on kehittynyt, ja sen pohjalta voi laskea suuntaa-antavia elinikäehdotelmia.

Järjestelmä valvoo toimenpiteiden toteutumista

Järjestelmään on mahdollista tehdä myös muistutuksia laitteille, jotka voidaan ohjata jopa suoraan tietylle henkilölle. Huomautus voi olla lähes mitä vaan, kuten huomautus siitä, että tarkastuksessa tarvitaan tikkaita aina koko laitteen uusimiseen asti. Huomautus pitää erikseen kuitata, kun asia on hoidetta. Näin järjestelmä osaltaan varmistaa töiden etenemistä.

Uusi järjestelmä tuo paljon etuja vanhaa tekstipohjaiseen järjestelmään verrattuna. APM järjestelmästä on mahdollista saada ulos erilaisia listauksia helpottamaan töitä, huomautusjärjestelmä varmistaa erilaisten asioiden huomioisen ja seurannan sekä laitteen historiatieto on helposti saatavilla. APM on Nesteen järjestelmä ja toimii ainoastaan heidän omilla tietokoneilla.

Paperityötä tehdään mahdollisimman paljon etukäteen

Suurseisokkiin valmistautuminen on järjestelmän osalta ollut tarkastustapahtumien luominen etukäteen. Kaikki mahdollinen etukäteen lisättävissä oleva tieto on viety järjestelmään, jotta seisokin aikana tarkastajat voivat keskittyä tarkastustehtäviin. Jokaisella tarkastajalla on omat tunnukset järjestelmään, joten valmistautumiseen kuuluu myös heidän kouluttaminen järjestelmän käyttöön. Tarvittaessa Kivivuori toimii painelaitetarkastajien tukihenkilönä kaikissa APM:ään liittyvissä kysymyksissä.

Painelaitetarkastajan työ yleisesti on hyvin yksinäistä työtä, ja tarkastuksia tehdään pääsääntöisesti yksin. Isossa seisokissa tarkastettavien laitteiden määrä on suuri, ja tarkastajia saattaa olla 4-5 henkilöä yhdellä tuotantolinjalla samanaikaisesti. Tällöin tarkastajat voivat vaihtaa ajatuksia tarkastuksiin liittyen, joka ei normaalissa arjessa ole mahdollista.

Turvallisuus on osa normaalia arkea

Nesteellä työturvallisuusajattelu on viety pitkälle. Toiminta voi ulkopuolisen silmään näyttää byrokraattiseltakin, mutta se tuo Kivivuoren mukaan turvallisuuden tunteen työmaalle. Turvallisuus on pääasia ja on osa normaalia arkea.

Jaakko_Kivivuori_Kiwa_Inspecta

”Minulla on käytännön osaamista tarkastustyöstä ja ymmärrän myös jotain tietokoneista, ja tämä yhdistelmä on ollut kehitystyön kannalta tärkeää. Sitä kautta olen pystynyt tuomaan oman osaamiseni mukaan projektiin. On mielenkiintoista päästä näkemään, miten APM tehostaa seisokkityötä käytännössä.” sanoo Kivivuori.