Säiliöiden drone-tarkastukset

Tatu Okkonen on työskennellyt Kiwa Inspectalla Drone-tarkastusten parissa noin viisi vuotta. Varsinaisten tarkastusten lisäksi hän työskentelee Kiwan seurantatyökalujen kehittämisen parissa. Keväällä 2021 Borealis Polymers Oy:n fenoli ja aromaatit –yksikön seisokissa Okkosen vastuulla olivat Dronella tehtävät säiliötarkastukset.

Tarkastusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti, ja dronella tehtävät tarkastukset ovat yksi hyvä esimerkki uusien työkalujen hyödyntämisessä. Ennen tarkastusta säiliöt pestään, tuuletetaan ja valmistellaan turvalliseen tarkastuskuntoon sekä parhaan näkyvyyden ja tarkastustuloksen aikaansaamiseksi.

Drone säästää aikaa ja rahaa

Drone-tarkastus tuo asiakkaalle monia etuja. Aikaa ja rahaa säästyy, kun ei tarvitse rakentaa mittavia telineitä tarkastusta varten. Dronea voidaan hyödyntää myös osittain tarkastamalla sen avulla vain säiliön ylimmät osat. Parhaimmillaan drone toimii vaikeasti tavoitettavissa kohteissa. Okkonen tekee sekä kuvauksen, että visuaalisen tarkastuksen. Kun kameraa ohjaa asiantuntija itse, on mahdollista jo kuvausvaiheessa tehdä havaintoja ja keskittyä tarkastuksessa oikeisiin alueisiin.

Työturvallisuus drone-kuvauksissa

Säästöjen lisäksi drone-tarkastus on työturvallinen vaihtoehto, koska tarkastajan ei aina tarvitse itse mennä vaikeisiin ja vaarallisiin kohteisiin. Turvallisuudesta huolehditaan kuitenkin muuten normaaliin tapaan - säiliötyölupa ja muut työluvat on oltava kunnossa. Vaikka itse kuvauksen pystyy hoitamaan yhdellä henkilöllä, on seisokissa tärkeänä työkaverina luukkuhenkilö, joka valvoo työtä ja työntekijän turvallisuutta.

Video- ja still-kuvat osana raporttia

Laitteiston koko asettaa rajoitukset sille mitä voidaan tarkastaa. Dronen suojahäkki on halkaisijaltaan noin 40cm ja se tarvitsee hieman tilaa ympärilleen voidakseen lentää. Pienin dronella tarkastettu putkisto on ollut halkaisijaltaan noin 60cm. Kuvauksen aikana kohteesta tallennetaan 4K-laatuista videokuvaa sekä still-kuvia, joista myös asiakas näkee visuaalisesti laitteistonsa yleisen kunnon.

Seisokin aikana drone-tarkastukset tehdään laitteiden sisällä

Dronella on mahdollista tehdä tarkastuksia sekä sisällä että ulkona, mutta seisokissa työt kohdistuvat säiliöiden ja reaktoreiden sisäisiin tarkastuksiin. Tuotannon ollessa pysäytettynä, on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä laitteiden sisälle ja tehdä tarkastukset siellä. Ulkotiloissa drone-kuvauksen edut tulevat esille paremmin tuotannon ollessa käynnissä, jolloin lämpökameran avulla on mahdollista kohdentaa esim. lämpövuotoja.

Valmistautumisessa tutustutaan kohteisiin ja varmistetaan kaluston kunto

Okkonen on ollut dronen kanssa mukana useissa projekteissa. Seisokkiin valmistautuminen hänen osaltaan piti sisällään laitteiden piirustuksiin tutustumista, työajan arviointia ja kuvattavien alueiden määrittämistä kohteen mukaan. Säiliöistä dronella tutkittiin erityisesti sen yläosaa, koska alaosa voitiin tutkia tehokkaammin muita tarkastusmenetelmiä käyttäen. Tarkemmat suunnitelmat kohteen kuvaukseen tuli yleensä siinä vaiheessa, kun pääsi säiliöön sisälle ja näki sen sisällön. Lisäksi valmistautumiseen kuului kaluston kunnon varmistaminen.

Tatu_Okkonen_Kiwa_Inspecta

”Oli mielenkiintoista nähdä miten seisokki käytännössä toteutettiin. Työn laajuus oli suuri ja kohteita paljon, ja silloin aikataulut oli otettava huomioon ja valmistauduttava mahdollisiin muutoksiin. Näihin pyrin vaikuttamaan omalla suunnitellulla. Tosin työn todellinen laajuus tulee ilmi aina vasta kohteessa, kun pääsee oikeasti näkemään mitä siellä on”, kertoo Okkonen kevään projektista.