QC valvoja / PED aineiston dokumentaatio

Ari Panula on pitkän linjan Kiwalainen, joka on siirtynyt NDT-tarkastajan tehtävistä painelaitetarkastajaksi. Nesteen kevään suurseisokissa hänen vastuullaan on QC valvonta ja PED aineiston, eli painelaitekirjan, dokumentaatio.

Panulan rooliin suurseisokissa kuuluu järjestää viranomaistarkastukset uusille laitteille sekä hallinnoida niiden dokumentaatio. Dokumenttien hallintaan on tehty oma seurantajärjestelmä; seurantalistat, joihin painelaitetarkastaja lisää omat dokumenttinsa. Listauksen avulla hallitaan aikatauluja, sillä dokumentaatio valmistuu siinä vaiheessa, kun hitsaukset ja muut työt on tehty.

Valmistelevat työt

Työtä tehdään kahden hengen tiiminä. Panulalla on kollega Neste Engineering Solutionsin puolelta, jonka kanssa on tehty paljon valmistelevia töitä kuten painelaitekirjojen ja putkiston PED-aineiston läpikäynti ja tarvittavien dokumenttien lisäykset. Suurseisokin aikana työtä tekevät lisäksi tarkastuslaitoksen tarkastajat, jotka tekevät laitteille ensimmäiset määräaikaistarkastukset. Kaikki tuotantolinjat kuuluvat tiimin vastuulle, eli laitevolyymi on todella suuri.

Turvallisuutta tulee havainnoida aktiivisesti

Turvallisuudessa on tärkeintä toimia ohjeiden mukaan. Panula, kuten kaikki muutkin projektissa työskentelevät, käyvät läpi turvallisuuteen liittyvät koulutukset. Hänen omaan rooliinsa ei liity korkean riskin töitä, kuten säiliötöitä, mutta alue itsessään on haasteellinen. Suurseisokin aikaan alueella on paljon telineitä ja nostureita sekä ihmisiä työskentelemässä monessa kerroksessa, joten ympäristöä on havainnoitava huolellisesti.

Dokumentointi tehdään sekä digitaalisesti että manuaalisesti

Panulalla projekti ei pääty suurseisokin päättymiseen, vaan työt jatkuvat vielä dokumentoinnin osalta. Aineistot koostetaan yhteen, skannataan Nesteen omaan järjestelmään digitaaliseksi sekä arkistoidaan paperit perinteisesti myös mappeihin.

Ari_Panula_Kiwa_Inspecta

”Asiakas haluaa varmistua siitä, että viranomaistarkastukset uusille laitteille tulee tehtyä ajoissa, joka on erityisen tärkeää silloin kun laitosta aletaan käynnistää. Olen varmistamassa tätä työtä. Projektin alkupäässä työ on enemmänkin seurantaa, ja suurin kiire tulee projektin loppupuolelle. Työ suurseisokissa on vastaavaa kuin normaalistikin, mutta kaikki tehdään isommassa mittakaavassa. Työ on hetkistä ja päivät pitkiä, itselleni se on mukavaa vaihtelua normaaliin arkeen. On hienoa päästä osallistumaan tähän, olla osa isoa projektia ja nähdä miten se pyörii.” kertoo Panula ajatuksia omasta roolistaan.