Vastuualueena NDT-tarkastusten kokonaisuus

Tommi Hyppänen on aloittanut Kiwalla NDT-tarkastajana yli 12 vuotta sitten, josta hän on siirtynyt Tiimityönjohtajaksi ja siitä edelleen Aluepäälliköksi. Kevään 2021 suurseisokissa Hyppänen vastaa investointitöiden NDT-tarkastuksien koordinoinnista.

NDT-koordinaattorit johtavat tarkastustöitä seisokissa ja ohjaavat töitä urakoitsijan ja Kiwan välillä. He tietävät kohteiden sijainnit, kuinka paljon tarkastuksia on tehtävänä ja mikä on niiden aikataulu. Nesteen Porvoon jalostamoalue on todella laaja, koordinaattorit tuntevat alueen hyvin ja pystyvät tehokkaasti ja turvallisesti ohjaamaan tarkastajat oikeaan paikkaan. Jokaisella tuotantolinjalla on oma koordinaattorinsa, Hyppäsen vastuulla on johtaa koordinaattoreita ja tätä kautta koko kokonaisuutta investointitöiden NDT-tarkastusten osalta.

Aikataulujen ja kokonaisuuden hallintaa

Kokonaisuuden hallinnassa suurin osa on töiden suunnittelu, aikatauluttaminen ja aikataulun seuraaminen. Muutoksiin reagoidaan nopeasti ja tarvittaessa työtä ohjataan uudelleen sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Eri kokoisia projekteja Hyppäsen vastuualueella on yli 40, ja näissä tehdään erilaisia tarkastuksia erilaisissa laajuuksissa. Tarkastajia näissä tehtävissä toimii 40-50 henkilöä. Hyppänen on itse paikan päällä päivittäin.

Oikea määrä osaavaa henkilöstöä

Valmistautuminen tämän mittakaavan seisokkiin on pitkä ja pitää sisällään paljon suunnittelua. Työ aloitetaan selvittämällä kokonaistarkastusmääriä, tunnistamaan minkä tyyppisiä NDT-tarkastuksia tehdään, aikatauluttaa työt, suunnitella tarvittavat resurssit ja varata työhön oikea määrä tarkastajia. Osa kehittyneemmistä tarkastusmenetelmistä ovat asiakkaalle uusia, jolloin menetelmän ohjeistus hyväksytetään tilaajalla etukäteen. Näistä yhtenä esimerkkinä tällaisista menetelmistä on vaiheistettu ultraäänitarkastus.

Seurantajärjestelmä tukee projektin hallintaa

Suuret projektit ovat Hyppäselle mielenkiintoisia monella tapaa, ja kehitystä tehdään tarkastusmenetelmien lisäksi koko ajan myös projektin johtamisessa. Kevään suurseisokissa Kiwalla on käytössä tarkastusten seurantajärjestelmä, jota kautta saamme reaaliaikaista tietoa tarkastusten etenemisestä, tarkastusten määristä sekä niiden tuloksista. Seurantajärjestelmään tulee myös uudet tilaukset, jotka aikaisemmin hoidettiin sähköpostilla tai paperilla. Isoissa projekteissa tiedon kulku on erittäin tärkeää, sillä viivästykset näkyvät heti aikatauluissa. Nyt kaikki data löytyy yhdestä järjestelmästä ja tieto on heti käytettävissä kaikilla jotka sitä tarvitsevat.

Lähtövaatimukset turvalliseen työskentelyyn ovat kovat

Jalostamo on turvallisuuskriittinen alue ja turvallisuuteen liittyvät lähtövaatimukset ovat kovat. Suurseisokissa tilaaja-asiakas on todella valveutunut turvallisuuden osalta, ja se on hyvä asia myös työntekijöille. Alueella on töissä suuri määrä ihmisiä, jotka kaikki käyvät turvallisuuteen liittyvät koulutukset sekä sitoutuvat osaltaan turvalliseen työskentelyyn.

”Isot projekteissa on aina monta asiaa tapahtumassa yhtä aikaa, ja se tuo paljon uutta mietittävää. Meillä on panostettu seurantajärjestelmään. Siitä on merkittävää hyötyä, kun tiedämme tarkalleen, miten tarkastukset etenevät ja saamme uudet tilaukset heti samaan järjestelmään. Tiedonkulku on oleellinen osa projektia, sillä isossa mittakaavassa aikataulut viivästyvät heti, jos tieto ei kulje.” summaa Hyppänen.

Tommi_Hyppanen_Kiwa_Inspecta