Mekaaninen valvoja seuraa urakoitsijoiden työtä

Riivo Metsis on tehnyt tarkastajan töitä jo vuosikausia, Kilpilahden alueella hän on työskennellyt vuodesta 2017. Nesteen kevään 2021 suurseisokissa hänen toimii valvojan ja lopputarkastajan tehtävissä Neste Engineering Solutionsin työmaalla.

Moniosaaja Metsis työskentelee Kiwalla QA/QC-tarkastajana, mutta hän on pitkän uransa aikana tehnyt myös painelaitetarkastuksia ja NDT-tarkastuksia sekä Suomessa että Virossa. Laaja osaamisalue on tärkeää valvojan ja lopputarkastajan tehtävässä. Mekaanisen valvojan tehtäviin Metsis saa myös työparin projektin ajaksi, sillä valvottavia urakoitsijoita on noin 50 henkeä.

Valvojan työ alkaa jo suunnitteluvaiheessa

Nesteen kevään 2021 suurseisokkiin Metsis on valmistautunut päivittäin heti vuoden alusta lähtien, sillä suunniteltavaa on paljon. Valvojan tehtävään kuuluu mm. aikataulujen suunnittelu, urakoitsijoiden ohjeistaminen ja valvonta, tarkastettavien laitteiden läpikäynti kentällä, työmaapalaverit ja niiden järjestäminen, yhteistyö alihankkijan kanssa ja työlupien valmistelu. Lisäksi seisokissa tulee aina myös erikoistilanteita, joihin on pystyttävä reagoimaan. Silloin tehtyjä suunnitelmia muutetaan nopealla aikataululla muuttuneen työmäärän mukaan.

Kokonaisuuksien ja aikataulujen hallintaa

Kokonaisuuden ymmärtäminen, tehtävien tarkastusten ja laitteiden tunteminen, hyvä pohjasuunnittelu ja nopea reagointi ovat avainasemassa silloin kun suunnitelmia tarvitsee muuttaa. Tässä tilanteessa katsotaan kokonaisuutta ja siirretään tarkastajia eri tehtäviin, jotta kokonaisuus pysyy aikataulussa. Seisokeissa koko henkilöstö puhaltaa yhteen hiileen ja tarvittaessa työpäivää pidennetään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Suurseisokki tuo alueelle paljon eri toimijoita, ja erilaisia telineitä on aloitettu rakentamaan jo monta kuukautta ennen varsinaista aloitusta. Kun alueella on paljon eri toimijoita, on kaikkien tärkeää huolehtia aikatauluista jokaisessa työvaiheessa. Usein samalle laitteelle on suunniteltu jo seuraavat toimenpiteet ja työntekijät edellisen työvaiheen jälkeen. Alueella olevat nosturit ja telineet vaikeuttavat liikkumista, joten siirtymiin on varattava aikaa normaalia enemmän.

Työturvallisuuteen liittyy monta eri elementtiä

Turvallisuusteemat ovat esillä päivittäin - henkilökohtainen turvavarustus täytyy olla kunnossa, nyt korona-aikana pakollisena turvavarusteena on myös kasvomaski. Alueella tehdään paljon laitteiden nostoja nostureilla, ja jokaisen huolehdittavana on, että nostoalueelle ei saa mennä. Alue on kokonaisuudessaan haasteellinen, sillä käynnissä on mm. erilaisia tulitöitä.  On erityisen tärkeää varmistaa, että työlupa on voimassa, palovahti paikalla ja suojaukset valmiina. Tarkastettavien laitteiden pitää olla eristettyinä, jotta niitä on turvallista tarkastaa. Metsis liikkuu itse alueella aktiivisesti ja valvojan tehtävän ohella havainnoi myös turvallisuutta.

”Olen tottunut tekemään vastaavia projekteja. Tässä pitää olla hyvä kunto, sillä työ on fyysistä ja sisältää paljon kiipeilyä. Meillä on paljon kohteita alueella ja liikun kentällä valvomassa niitä. Pitkien työpäivien lisäksi pitää pystyä myös lepäämään, että pysyy riittävän skarppina. Meillä projekti jatkuu vielä seisokin jälkeen, kun asennettaan iso kävelysilta ja erilaisia tasoja.” kertoo Metsis.