Säiliön pohjan skannaukset SLOFEC-menetelmällä

Jani Laakso on toiminut Kiwa Inspectalla NDT-tarkastajana jo lähes 20 vuotta. Normaalissa arjessa hän suorittaa tarkastuksia kaikilla perusmenetelmillä, Borealis Polymers Oy:n fenoli ja aromaatit –yksikön seisokissa Laakson vastuulla oli säiliöiden pohjien skannaukset SLOFEC-menetelmällä.

SLOFEC -laitteisto pitää sisällään tietokoneen sekä skannausyksikön, joka on ruohonleikkurin kokoluokkaa. Laitteiden välillä kulkee pitkä, maksimissaan 90m, kaapeliyhteys. Työtä tehdään pareittain, jolloin toinen hallinnoi tietokonetta ja toinen ajaa itse laitteistoa. Skannausyksikön etenemisnopeus on 30m minuutissa, joten eteneminen on ripeää.

Menetelmä perustuu pyörrevirtaan sekä vahvaan magneettiin, joka lisää pyörrevirran tunkeumavoimaa. Normaalisti pyörrevirralla on mahdollista tutkia materiaalia 4mm syvyyteen, mutta magneetin avulla pääsemme 15mm syvyyteen, vahvemmalla magneetilla tarvittaessa jopa 30mm asti.

SLOFEC-menetelmän avulla säiliön pohja on mahdollista tarkastaa kokonaan

Säiliöt tarkastetaan yleisimmin 10 vuoden välein. SLOFEC-tarkastusta varten säiliön on oltava tyhjä ja pohja puhdistettuna kaikesta liasta. Myös puhdistusvesi ja sen kuivumisen myötä tuleva ruostepöly tulee olla huolellisesti poistettuna, sillä magneetti kerää sen itseensä imurin lailla. Pohja skannataan laitteella, ja skannauksessa mahdollisesti havaitut löydökset käydään tarkemmin läpi ultraäänellä.

SLOFEC on järkevin keino säiliön pohjan tarkastukseen, sillä tarkastus on nopeaa ja pohja saadaan tarkastettua kokonaan. Raporttina asiakas saa tarkan pohjakartan, jonne kaikki löydökset on merkattu. Kartta voidaan tehdä erikseen ylä- ja alapinnan osalta, ja tarkastus onnistuu luotettavasti myös maalipinnan läpi. Tarkastuksen yhteydessä mahdolliset muutokset voidaan havaita jo erittäin varhaisessa vaiheessa, jolloin muutokset eivät vielä ole todennettavissa muilla menetelmillä.

Tarkastusta voi rajoittaa säiliön sisällä oleva putkisto. Laite tarvitsee tilaa 300mm, ja mikäli putkisto on asennettu kovin alas, ei laite mahdu kulkemaan niiden ali. SLOFEC-menetelmällä ei myöskään tarkasteta hitsisaumoja.

Slofec.jpg

Työtä tehdään yhdessä toisen tarkastajan kanssa

Laakso teki suunnitelmien mukaisesti seisokin yhteydessä kolmen säiliön SLOFEC-tarkastukset yhdessä Kiwan toisen tarkastajan Karo Ruuskan kanssa, jolla on myös pätevyys menetelmään. Tutun ja osaavan työparin kanssa työskentely oli helppoa, ja laitteita voitiin käyttää vuorotellen, joka auttaa työssä jaksamiseen. Yleisesti seisokeissa on varattu hyvin aikaa säiliöiden pohjien tarkastukseen. Tämän työn lisäksi Laakso ehti avustaa myös muissa tarkastuksissa, kuten ultraäänimittauksissa sekä tunkeumanestetarkastuksissa.

Työturvallisuus on tärkeä osa säiliötyöskentelyä

Säiliötyössä on paljon työturvallisuuteen liittyviä asioita, sillä tarkastus tehdään säiliön sisällä. Ensinnäkin säiliötyölupa pitää olla kunnossa ennen säiliöön menoa, ja koko ajan täytyy huomioida riittävä hapen saanti. Säiliöön suoritetaan asiakkaan toimesta mittaus ennen sisään menoa, lisäksi tarkastajilla on käytössään mukana kannettavat monikaasumittarit, jotka mittaavat ilmasta erilaisia arvoja ja tarpeen tullen hälyttää muutoksista. Joskus säiliöissä voi huolellisesta puhdistuksesta huolimatta tuoksua kemikaali, silloin voidaan käyttää puhallinmaskeja jotka suodattavat hengitysilmaa. Säiliön ulkopuolella on luukkuhenkilö varmistamassa turvallisuutta. Seisokin aikana säiliötyö on turvallisempaa suorittaa, koska tuotanto on kokonaan seis ja liittyvät putkilinjat sokeoituna.

Erityistä valmistautumista seisokin säiliön pohjien tarkastuksiin ei juurikaan tehdä. Tärkeintä tietysti on huolehtia siitä, että laitteisto toimii. Lisäksi seisokissa oli mahdollista tutustua pohjapiirustuksiin etukäteen.

Jani_Laakso_Kiwa_Inspecta

”SLOFEC on järkevin keinon säiliön pohjan tarkastukseen, sillä tarkastusdataa saadaan nopeasti. Ultraääni on huomattavasi hitaampaa, sillä se tehdään käsivaraisesti ja anturit ovat niin pieniä, että koko levyn sataprosenttinen tarkastus on vaikeaa. Tällä menetelmällä skannaamme koko pohjalevyn ja näyttämiin tehdään tarkemmat tutkimukset. Laitteisto piirtää pohjakartan säiliöstä jossa näyttämät näkyvät, pohjakartta annetaan asiakkaalle”, kertoo Laakso menetelmän hyödyistä.