Lämmönvaihdintarkastukset IRIS-menetelmällä

Petri Reiman työskennellyt vuosia Kiwan NDT-tarkastajana. Hän tekee työssään monipuolisesti mm. pintatarkastuksia ja ultraäänitarkastuksia. Nesteen kevään 2021 suurseisokissa hän on osa Nesteen lämmönvaihdintarkastusten tiimiä.

Reimanilla on pitkä kokemus erilaisten laitosten seisokkitöistä ydinvoimaloita myöten. Myös Nesteen suurseisokissa hän on ollut mukana aikaisemmin vastaavassa roolissa, joten hän tietää hyvin, miten työt tämän mittaluokan projektissa etenevät.

IRIS-tarkastus hyödyntää ultraääniteknologiaa. Ultraäänianturi on kiinnitettynä letkuun, jota kuljetetaan huolellisesti puhdistetussa putkistossa käsin. Anturi lähettää ultraääntä suoraan eteenpäin, josta peili kääntää sen 90 astetta kohti putken seinämää. Peiliä pyöritetään veden paineella, jolloin saadaan kuvattua koko putki. Anturi mittaa seinämän paksuutta, sekä ulko- ja sisäpuolen pintaa. Laitteiston kautta putkesta piirtyy kuva tietokoneen näytölle.

IRIS-tarkastus antaa hyvän visuaalisen kuvan putken profiilista

Menetelmän avulla on helppo paikantaa erilaiset syöpymät, mutta säröjä se tunnistaa huonosti. Putkesta saatava kuva on erittäin havainnollinen, ja myös asiakkaan on helppo nähdä kuvista putken profiili ja tarkastuksen tulokset. Tulosten perusteella on mahdollista suunnitella ja tehdä toimenpiteitä putkeen liittyen; tulpataanko lämmönvaihdin tai vaihdetaanko mahdollisesti uusi putki? Tarkastuksen avulla toimenpiteet on mahdollista tehdä oikea-aikaisesti oikeaan tietoon perustuen.

Parin kanssa työskentely lisää työturvallisuutta

IRIS-tarkastuksia tehdään aina pareittain, toinen tarkastajista on tietokoneella, toinen vetää letkua putkissa, ja sitten taas vaihdetaan vuoroja. Yleisimmin parit ovat tuttuja keskenään, jolloin yhteistyö sujuu helposti. Tässä työssä tunnistettuja turvallisuusriskejä on mm. väsymys, painavien laitteiden siirtely ja kantaminen korkealle rakenteisiin sekä erilaiset kompastumisvaarat. Parin kanssa työskentely tukee myös turvallisuustyötä, kun raskaita töitä tehdään vuorotellen ja havainnointia tekee kaksi henkilöä.

Tarkastuksen jälkeen tarkastaja analysoi datan ja kirjoittaa raportin asiakkaalle

Suurseisokkiin valmistautuminen ei Reimanin työssä juurikaan poikkea normaalista arjesta. Laitteiden toiminta tarkastetaan ennakkoon ja työmaalle pakataan huolellisesti mukaan kaikki tarvittavat välineet. Asiakkaan puolelta tulee tieto tarkastettavista laitteista sekä niiden järjestyksestä. Yleensä tarkastajilla on aamusta hyvin tiedossa, miten päivä etenee. Päivän tarkastustyön jälkeen tehdään paperityöt - data analysoidaan ja kirjoitetaan raportti, joka seuraavana aamuna toimitetaan asiakkaalle.

”Seisokeissa työskennellään pitkiä päivä ja tarvittaessa myös viikonloppuisin. Työ on tehokasta, se on hyvin organisoitu ja jaettu eri asiantuntijoille. Minä keskityn IRIS-kuvauksiin yhdessä muun tiimin kanssa, toiset röntgenkuvaukseen tai ultraääneen. Suurseisokissa IRIS-kuvaukset on pääosin ulkona, jolloin sääolosuhteet voivat olla vaihtelevat. Onneksi tähän aikaan vuodesta ei ole enää pakkasta, joka aiheuttaisi ongelmia tämän menetelmän käytölle.” sanoo Reiman.