Turva-automaatiotarkastusten seuranta

Antti Ylinen on tehnyt pitkä uran prosessiteollisuuden automaatioiden parissa ja työskennellyt Kiwalla jo 15 vuotta. Päätyönään hän tekee turva-automaatiototeutuksien ja koestuksien arviointeja. Kilpilahdessa Nesteen kevään 2021 suurseisokissa hänen vastuullaan on turva-automaatiokoestusten seuranta.

Turva-automaatio on varsinaisesta käyttöautomaatiosta erillisenä toimiva järjestelmä, joka valvoo tuotantoprosessia ja sen turvallisuutta. Turva-automaatio pitää huolta että mm. painelaitteiden rajoja ei ylitetä edes mahdollisissa häiriötilanteissa, se voi ohjata erilaisia pumppuja ja venttileitä käyntiin ja pois jotta turvallinen tila prosessissa säilyy, sekä seuraa prosessihäiriöitä. Turva-automaatio varmistaa nimensä mukaisesti turvallisuutta; prosessi toimii turvallisesti ja varmistaa että turvalaitteet ovat kunnossa. Automaatio osaltaan varmistaa prosessin jatkuvuuden ja vähentää turhia katkoksia tuotannossa.

Seisokki mahdollistaa turva-automaation koestuksen

Turva-automaatiojärjestelmiä on mahdollista koestaa kunnolla vain silloin kun tuotanto ei ole käynnissä, muutoin tarkastuksen yhteydessä olisi vaarana pysäyttää jokin prosessi ja aiheuttaa siten tarpeeton seisokki. Seisokin yhteydessä turva-automaatiojärjestelmät on mahdollista tarkastaa kokonaisuudessaan, kuten esimerkiksi se, että kentältä tulevat mittaustiedot ja mittalaitteet ovat kunnossa ja ohjauslaitteet pumpuille ja venttileille toimivat.

Koestukset suoritetaan tarkasti suunnitelmien mukaan

Ylinen ei itse suorita koestusta, vaan hänen tehtävänsä on seurata Nesteen tarkastusryhmän tarkastusprosessia. Hän osallistuu aloituspalaveriin, jossa päätetään koestusten yksityiskohdat, osallistujat, aikataulut, käydään läpi turvallisuusasiat ja työluvat. Ylinen auditoi, että koestus tehdään suunnitelmien mukaisesti, tarkkailee testausryhmän toimintaa ja raportoi havainnoista aina kohteen valmistumisen jälkeen.

Turva-automaatiotarkastusten seuranta-Kiwa Inspecta.png

Turvallisuuskoulutukset osana valmistautumista

Ennen työn aloitusta Ylinen tutustuu Nesteen ohjeistukseen, silmäilee testauslistoja alustavasti ja osallistuu aloituspalaveriin lähempänä töiden aloitusta. Automaatiotarkastukset tehdään mekaanisten töiden jälkeen, joten työ suoritetaan suurseisokin loppupuolella. Valmistautumiseen kuuluu myös Nesteen turvallisuuskoulutukset. Näiden lisäksi Ylinen on käynyt sähkötyöturvallisuuskoulutuksen, sillä osa valvontatehtävistä tehdään sähkötiloissa.

”Jalostamoympäristö on erilaista, alue on laaja ja työtä tehdään pääosin ulkona. Alueella on myös paljon väkeä töissä ja montaa työtä tehdään samaan aikaan. Usein tulee hieman odottelua, että luvat ovat kunnossa ja testaus pääsee alkuun. Työluvat annetaan silloin kun on turvallista testata, ja esimerkiksi tiedetään, että säiliöissä ei ole ketään töissä silloin, kun venttiileitä testataan.” kertoo Ylinen turvallisuudesta turva-automaatiotestaukseen liittyen.