18 december 2018

BRL 1804 ter kritiek

BRL 1804 'Vulstof voor toepassing in beton en mortel' wordt uitgebreid met een nieuw type vulstof. De kritiekperiode voor deze aangepaste BRL loopt tot 4 februari 2019.

De betreffende vulstof wordt verkregen door de bewerking van volumegestabiliseerde staalslakken die vrijkomen bij de productie van roestvast staal d.m.v. het EAF-S-proces (Electric Arch Furnace Stainless Steel).

Indienen van kritiek

U kunt commentaren op deze beoordelingsrichtlijn indienen via het hieronder te downloaden commentaarformulier en via e-mail sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. A. Antoniadis
E Angelo.Antoniadis@kiwa.nl

Downloads

BRL-1804-kritiekversie-uitbreiding-ELO-staalslakken.pdf

BRL-1804-commentaarformulier.docx