19 december 2018

BRL 9310 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 19 december 2018 is een herziene versie van BRL 9310 ter kritiek gepubliceerd.

In 2015 is in de BRL 9345 ‘Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken’ een samenvoeging van de NL BSB (delen van de) beoordelingsrichtlijnen BRL 9304/9310/9328 /9343 doorgevoerd.

In vervolg hierop zijn nu ook de KOMO (delen van de) beoordelingsrichtlijnen BRL 9304 Fosforslakmengsel, 9310 LD-staalslak(mengsel) en 9328 ELO-staalslak geharmoniseerd en samengevoegd in BRL 9310 voor het ‘KOMO-productcertificaat voor Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken’.

De af te geven certificaten worden aangeduid als:

  • KOMO®-productcertificaat voor fosforslakmengsel / LD-staalslak / LD-staalslakmengsel / ELO-staalslak / gebroken hoogovenslak / gegranuleerde hoogovenslak / hoogovenslakmengsel voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel;

  • KOMO®-productcertificaat voor LD-staalslak / LD-staalslakmengsel / gebroken hoogovenslak / gegranuleerde hoogovenslak voor toepassing in straatlagen;

  • KOMO®-productcertificaat voor ELO-staalslak voor toepassing als toeslagmateriaal in niet-constructief beton;

  • KOMO®-productcertificaat voor LD-staalslak / ELO-staalslak voor toepassing als mineraal aggregaat in bitumineuze mengsels;

  • KOMO® productcertificaat voor fosforslak / LD-staalslak / ELO-staalslak / koperslak voor toepassing in steenbestortingen, ballastlagen, vullagen en filterlagen in kust- en oeverwerken.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn tot en met 27 februari 2019 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
E Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL-9310 commentaarversie.pdf

BRL-9310-commentaarformulier.docx