7 maart 2019

BRL 5218 serie ter kritiek

BRL 5218 - Kunststofleidingsystemen voor renovatie van ondergrondse drukloze buitenriolering -;

deel 1 – De installatie van uithardende buis (CIPP);

deel 2 – De producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP);

deel 3 – Het ontwerpproces van ter plaatse uithardende buis (CIPP);

wordt uitgebreid met wijzigingsbladen. De kritiekperiode voor deze aangepaste BRL loopt tot 19 april 2019

Deze wijzigingsbladen:

  • bevatten verwijzingen zodat deze BRL-en aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065;
  • uitbreiding van declaratie van droge kruipfactor met 48 uur en 96 uur;
  • gereviseerde procedure voor artikel 4.4.8 “Uitharding van de liner”.

Indienen  van kritiek

U kunt commentaren op deze beoordelingsrichtlijn indienen via het hieronder te downladen commentaarformulier en door dit formulier via e-mail te sturen aan de hierover vermelde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.

dhr. Hans den Boer

Downloads

Wijzigingsblad BRL 5218-1.pdf

Wijzigingsblad BRL 5218-2.pdf>

Wijzigingsblad BRL 5218-3.pdf>

BRL 5218-# - commentaarformulier.docx>