15 april 2019

BRL 9331 gepubliceerd ter kritiek

Er wordt een nieuwe Nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor: Geblazen glasgranulaat

Onderwerp

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van “geblazen glasgranulaat” in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, dat in zijn toepassing in of op de bodem in contact kan komen met water.

Het werkingsgebied is beperkt tot geblazen glasgranulaat dat voldoet aan de aan de eisen voor een “niet-vormgegeven bouwstof” overeenkomstig de Regeling bodemkwaliteit.

Product en proces

Geblazen glasgranulaat wordt verkregen door fijngemalen gerecycled glas te verhitten bij een temperatuur van ca. 900°C.  Hierbij ontstaat een vloeibare massa waaraan toeslagstoffen worden toegevoegd, waardoor koolzuurgas vrijkomt en een schuimmassa ontstaat. Een snelle afkoeling leidt vervolgens tot het stollen en opbreken van het materiaal. Het eindresultaat is een poreus steenachtig granulaat dat geschikt is voor toepassing als een lichtgewicht ophoog- en funderingsmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw.

Indienen van commentaar

Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 12 mei 2019 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL 9331 commentaarversie

BRL 9331 commentaarblad