28 januari 2020

BRL-K778 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 29 januari 2020 is er een herziene versie van BRL-K778 ter kritiek gepubliceerd.

BRL-K778 bevat de eisen voor een procescertificaat voor ‘Inwendige cementmortelbekleding voor leidingen’.

Deze beoordelingsrichtlijn bevat:

  • Een samenvoeging van:
    • BRL-K770: Inwendige cementmortelbekleding van bestaande ondergrondse leidingen: d.d. 2012-02-01;
    • BRL-K778: Inwendige cementmortelbekleding aan ondergronds te leggen leidingen: d.d. 2012-02-01;
  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaan formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.C.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

BRL-K778 concept ontwerp NL.pdf
BRL-K778 commentaar formulier.docx