16 juli 2021

BRL-2006 versie 24-06-2021 is ter kritiek gepubliceerd tot en met 02-09-2021

BRL-2006 voor “PE-buizen en hulpstukken voor binnen riolering onder vrij verval”.
 
BRL-2006 versie 24-06-2021 is gepubliceerd voor commentaar tot 02-09-2021 en zal de versie met de datum 14-09-2017 vervangen. Deze BRL is opgesteld door het College van Deskundigen – LSK.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:
 • Toevoeging van PE buizen uit BRL 2005;
 • Aangepast in overeenstemming met de nieuwe KOMO template;
 • Nieuw in hoofdstuk 3: alinea betreffende temperatuur bij testen op lokatie;
 • Testmatrix is aangepast aan:
  o De achterliggende NEN-EN 1519-1:2019 (was 2000) 
 • Nieuw: Verwijzing naar BRL art en een verwijzing naar her EN 1519-1 artikel, zodat de verschillen tussen de normen duidelijk wordt
 • Nieuwe test: Flexibility or mechanical strength EN ISO 13264
  o De achterliggende CEN/TS 1519-2:2020 (was 2012)
 • Nieuw: In de matrixen is verduidelijkt wat er gedaan moet worden door de CI en wat er afgedekt moet worden via het IKB. De frequenties zijn op basis van CEN/TS 1519-2
 • Nieuw note 2 & 3 bij testmatrix;
 • Art 4.3.2 (uit versie 14-09-2017) betreffende diameters is komen te vervallen i.v.m. het komen te vervallen van het NEN 1519-1:2000 voorwoord
 • Nieuwe artikelen 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 4.3
 • Certificatiemerken aangepast:
  o Certificaatnummer was verplicht is nu optioneel
  o Nieuw mogelijkheid QR-merk
 • Bijwerken van normatieve referenties

Kritiek indienen

Stuur uw opmerkingen in de vorm van het bijgevoegde wijzigingstabel per e-mail naar: PlasticsPipesDistribution@kiwa.nl

Meer informatie

Monique Beltman-Janssen
Product manager - Riolering & Cold Drinking Water Piping Systems
Appliances and Installations
 
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
PO Box 70
2280 AB Rijswijk NL
 
T +31 88 998 4413

Downloads